Direct naar paginainhoud

Aanvragen uitkering jonger dan 27 jaar

Als je jonger bent dan 27 geldt er een zoekperiode van 4 weken. Je zoekt dan naar werk en onderzoekt de mogelijkheid of je een opleiding kunt volgen. Je moet je dan wel melden. 

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Je bent jonger dan 27 jaar. Dan geldt er een zoekperiode van 4 weken. Je dient je vast te melden voor het aanvragen voor een uitkering via stap 5. Als de zoekperiode voorbij is kun je de uitkering aanvragen.
 2. Ben je jonger dan 27 jaar en is je partner 27 jaar of ouder?
  Dan kun je meteen verder gaan met het aanvragen van een uitkering bij stap 5. Voor jou geldt ook een zoekperiode van 4 weken.

Ben je ouder dan 27 jaar, ga dan naar stap3 bij uitkering aanvragen.

Zoekperiode van 4 weken

Als je jonger bent dan 27 jaar dan geldt een zoekperiode van 4 weken. Tijdens deze 4 weken verwachten wij dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je een opleiding kunt volgen.

Ontvang je nu nog een WW-uitkering? Dan moet je je 4 weken voordat je WW-uitkering eindigt, melden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Die laatste 4 weken gelden dan automatisch als zoekperiode. Maar meld je je niet op tijd, dan leggen wij die zoekperiode van 4 weken alsnog op zodra je je uitkering aanvraagt.

Voor wie geldt geen zoekperiode?

 • Ontvang je een bijstandsuitkering in een andere gemeente en ga je verhuizen naar Almere? Dan geldt de zoekperiode voor jou niet.

Sinds 1 juli 2023 kun je meteen een aanvraag indienen als:

 • je in het bezit bent van een doelgroep registratie (afgegeven door het UWV) of je ontvangt een loonkostensubsidie;
 • je een medische urenbeperkingen (afgegeven door het UWV) hebt;
 • je tot een jaar voor aanvraag van bijstand deelgenomen hebt aan praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Is dit jouw situatie? Ga dan niet naar stap 5, maar neem direct contact met ons op voor het aanvragen van een uitkering. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 036. Vraag naar een klantmanager Jongeren.

Wat moet ik doen in de zoekperiode?

Wij verwachten dat je in deze periode zoekt naar werk of een opleiding.
Het vrijblijvend (onder)zoeken via internet zonder vervolgacties is niet voldoende. Je moet kunnen laten zien dat je actief bent geweest met het zoeken naar werk of een opleiding. Je zoekactiviteiten houd je daarom bij op een activiteitenoverzicht. Hiervoor kun je het activiteitenoverzicht jongeren (pdf, 0,061 MB) downloaden, printen en invullen.

Bewaar alle documentatie van verrichte sollicitaties. Met documentatie bedoelen we ontvangstbevestigingen, uitnodigingen voor gesprekken en afwijzingen.

Ook moet je alle bewijzen van inschrijvingen, uitnodigingen en/of afwijzingen voor opleidingen bewaren.

Zoekperiode is belangrijk

Het is belangrijk dat je de zoekperiode goed benut. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van je uitkering. In het uiterste geval kan je aanvraag voor een uitkering zelfs afgewezen worden. Dat gebeurt als je helemaal niet meewerkt.

Als je vindt dat je niet kunt werken of naar school kunt, vragen we je hier bewijsstukken van te laten zien.

Hoe zit het met je opleiding?

 • Heb je geen afgeronde opleiding op MBO-2, HAVO of VWO niveau (startkwalificatie)? Heb je wel de mogelijkheid om deze te behalen? Dan moet je op zoek naar een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering. Vanaf 18 tot 23 jaar kun je voor ondersteuning terecht bij RMC of bij het ROC voor Studiehulp en advies.
 • Heb je wel een startkwalificatie en heb je door het volgen van een vervolgstudie meer kans op een baan? Ook dan moet je een opleiding zoeken waarbij je recht hebt op studiefinanciering.
 • Is het niet mogelijk om een opleiding te volgen? Of kun je op dit moment nog niet beginnen met een opleiding omdat die pas in de toekomst start? Dan moet je je aantoonbaar inspannen om werk te vinden binnen de zoekperiode.

Welke activiteiten moet je aantonen voor een opleiding?

 • Een inschrijfbewijs en startmoment van een passende opleiding(en).
 • Afspraakbevestigingen van gesprekken op school, met RMC of met Studiehulp en advies ROC Flevoland.
 • Bewijs van afwijzing(en) opleiding(en) met opgaaf van reden.
 • Optioneel: Overige documenten die kunnen aantonen dat je je inspant om een passende opleiding te vinden.

Welke activiteiten moet je aantonen voor arbeid?

 • Een up-to-date CV.
 • Verstuur minimaal 5 passende sollicitaties per week. Dat wil zeggen: realistische sollicitaties op werk dat je zou kunnen doen. Dit kan ook werk zijn beneden je opleidingsniveau. Je houdt dit bij op het activiteitenoverzicht.
 • Upload je CV bij minstens 5 vacaturewebsites.
 • Schrijf je in bij minimaal 3 uitzendbureaus en neem hier iedere 2 weken contact mee op. Dit kun je doen op verschillende manieren, digitaal, telefonisch of langsgaan. Ook dit houd je bij op het activiteitenoverzicht.

Zoekperiode voorbij

Heb je in deze 4 weken je best gedaan om werk te zoeken? Of uitgezocht of je terug kan naar school? Maar is het niet gelukt? Dan kun je opnieuw een aanvraag indienen via stap 5 op de pagina Uitkering aanvragen. Doe dit wel binnen 1 week na het einde van de zoekperiode, want anders moet je opnieuw een zoekperiode van 4 weken doorlopen. Vul bij die aanvraag de melddatum in die je eerder kreeg in je bevestigingsmail.

Melden

De zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat je je aanmeldt. Pas na deze 4 weken kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Meld je jezelf niet direct aan, maar pas later een keer? Dan gaat ook de zoekperiode van 4 weken later in en begint ook je bijstandsuitkering later. Dus meld je direct aan via stap 5.

We registreren je melddatum en je krijgt een bevestigingsmail met informatie. Daarna ontvang je binnen 2 werkdagen nog een mail met daarin een afspraak met een medewerker van de gemeente Almere. Deze afspraak zal binnen 1 week plaatsvinden nadat je de eerste bevestigingsmail heeft ontvangen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening