Direct naar paginainhoud
menu

Afval scheiden

Blik en drinkpakken mogen bij het plastic

U mag blik en lege drinkpakken in de plasticbak of de plasticcontainer gooien. Dit wordt ook wel PMD (Plastic, Metaal en Drinkkartons) genoemd. Lees meer.

Om goed afval in te zamelen, is het belangrijk dat afval gescheiden wordt aangeboden. Zo kunnen we van dat afval weer producten laten maken. Tot nu toe wordt nog veel afval met elkaar gemengd aangeboden. Wat u kunt doen? Dat leest u hieronder verder.  

Duobak: restafval en bioafval

In Almere heeft u een duobak, tenzij uw wijk meedoet met een pilot. Uw duobak wordt eens in de twee weken geleegd. De duobak bestaat uit twee delen. Het voorste deel is bestemd voor bioafval. Het achterste deel (aan de kant van de wielen) is bestemd voor restafval. Heeft u geen duobak omdat u in hoogbouw woont? Dan kunt u het restafval en bioafval kwijt in aparte ondergrondse afvalcontainers. 

Spelregels afvalbak aanbieden

 • Scheid uw afval goed: zorg ervoor dat er geen afval in zit dan waarvoor de bak bedoeld is.
 • U mag niet het tussenschot in de duobak verplaatsen of verwijderen. De vuilniswagen kan dan het afval niet gescheiden inzamelen. 
 • Voorkom dat de bak te vol is. Afval dat bovenuit steekt, komt niet in de vuilniswagen maar op straat.
 • De afvalbak mag niet zwaarder zijn dan 60 kilo. De vuilniswagen kan niet meer gewicht tillen.
 • Zorg ervoor dat het afval niet vast zit in de afvalbak. Dit laat namelijk niet los tijdens het legen.
 • U zet de bak vanaf 20.00 uur 's avonds voorafgaand aan de inzameldag op de opstelplaats. De vuilnismannen beginnen om 8.00 uur met de inzameling.
 • Haal de bak op de inzameldag voor 's avonds voor 20.00 uur weer bij huis. 
 • Druk papier, karton en plastic aan zodat er meer in de bak past. Maar let dus op dat het niet vastzit.
 • Wacht met de bak buiten zetten tot deze vol is. Sla eventueel een leging over.

Wat gebeurt er met het rest- en bioafval uit uw duobak?

Net zoals in een duobak heeft de vuilniswagen ook twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duobak leegt, wordt er door een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden opgevangen. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval. In het onderste deel van de vuilniswagen komt het bioafval. 

Als de vuilniswagen vol is, gaat deze naar afvalverzamellocatie Braambergen. Daar wordt het restafval gestort in een grote bak. Het restafval wordt in een perscontainer geschept en gaan naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar voor verbranding. Hier wordt energie uit gewonnen.

Het bioafval wordt apart in een andere bak gestort. Het bioafval gaat naar Orgaworld in Lelystad. Bioafval wordt vergist. Tijdens het vergisten komt biogas vrij, dat wordt gebruikt om energie op te wekken. Van de rest wordt compost gemaakt. U kunt van april tot en met september gratis compost ophalen bij het recyclingperron in Almere Buiten. 

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is afval dat niet voortkomt uit een huishouden. Dat zijn naast bedrijven ook organisaties zoals kringloopwinkels, verenigingen, stichtingen en scholen. Bedrijven en instellingen regelen zelf hun afvalinzameling. Dit is geen taak voor de gemeente. Dit regelt u met een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een particulier inzamelbedrijf opzoeken. 

Bedrijven in het stadscentrum kunnen een afvalinzamelovereenkomst met de gemeente sluiten als het Ondergronds Afvaltransportsysteem (het OAT) een optie is. Voor deze uitzondering nam de gemeenteraad in 2016 een zogeheten algemeen belang besluit. 

Ontzegging toegang tot recyclingperrons en het Upcyclecentrum wanneer het afval komt van:

 • uit een ander georganiseerd verband dan een huishouden (of gezin), 
 • een ander perceel dan het eigen (woon)perceel, 
 • iemand die geen afvalstoffenheffing voor Almere betaalt. 

Vragen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier onder vermelding van ‘Afval’.

Wat vindt u van onze website?