Afval scheiden

Blik en drinkpakken? Doe ze bij het plastic in de bak!

Nu mag u ook blik en lege drinkpakken in de plasticbak of de plasticcontainer gooien! Zo kunnen we ook blik en drinkpakken weer hergebruiken. Lees meer.

Elk huishouden, groot of klein, produceert afval. Wij gooien allemaal groenteresten, oud papier, lege flessen en nog veel meer weg. Maar de meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn grondstof, en kunnen hergebruikt worden als we ze gescheiden inzamelen en verwerken. Daarom voert Almere het motto: van afval naar grondstof! En vragen we u uw afval goed te scheiden.

Restafval

Als u uw afval goed scheidt, levert u vooral grondstoffen in. U houdt nog maar een klein beetje restafval over. Restafval is alles wat niet valt onder de categorie glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein chemisch afval (kca), bioafval, bruin- en witgoed, grofvuil, bouw- en sloopafval, grond, aarde en kringloopgoederen.

U kunt uw restafval kwijt in uw duobak, die eens in de twee weken geleegd wordt. De duobak bestaat uit twee delen: het voorste deel is bestemd voor bioafval en in het achterste deel (aan de zijde van de wielen) kunt u restafval kwijt. Heeft u geen duobak omdat u in hoogbouw woont? Dan kunt u het restafval deponeren in de ondergrondse afvalcontainers. 

Afvalbak aanbieden

We vragen u zich een aantal regels te houden bij het aanbieden van uw afvalbakken:

  • Het is niet toegestaan het tussenschot in uw duobak te verplaatsen of te verwijderen. De vuilniswagen kan uw afval dan niet meer gescheiden verwerken. Het voorste deel van de duobak is bestemd voor bioafval en in het achterste deel (aan de zijde van de wielen) kunt u restafval kwijt.
  • Voorkom ook dat uw afvalbak te vol wordt: afval dat er boven uitsteekt, komt namelijk niet in de vuilniswagen, maar op straat terecht.
  • Uw afvalbak mag niet zwaarder zijn dan 60 kg omdat de vuilniswagen niet meer gewicht kan tillen. Afval dat vastzit in de afvalbak, laat niet los tijdens het legen.
  • U kunt de bak vanaf 20.00 uur op de avond voorafgaand aan de ophaaldag op de opstelplaats zetten. Op de dag van de inzameling kan de bak al vanaf 8.00 uur geleegd worden. Haal de bak voor 's avonds voor 20.00 uur weer binnen. 
  • Druk papier en karton en plastic in de bakken aan, zodat er meer in past.
  • Wacht met de afvalbak buitenzetten tot die goed vol zit. Sla zo mogelijk een leging over.
  • Scheid uw afval goed en zorg ervoor dat er geen ander afval in de bak zit dan waar de bak voor bedoeld is!

Wat gebeurt er met het rest- en bioafval uit uw duobak?

In een duobak zitten twee compartimenten; het voorste is voor bioafval en het achterste voor restafval. In de vuilniswagen zitten óók twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duobak leegt worden door een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden opgevangen. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval, in het onderste deel komt het bioafval. 

Wanneer de vuilniswagen vol is gaat deze vervolgens naar afvalverzamellocatie Braambergen. Op Braambergen wordt het restafval gestort in een grote bak. Het bioafval wordt daarna apart in een andere bak gestort.  

Restafval 

Het restafval wordt door een shovel in een perscontainer geschept en deze containers gaan naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar voor verbranding. Uit de verbranding van ons restafval wordt elektriciteit gewonnen.

Bioafval 

Het bioafval gaat naar Orgaworld in Lelystad. Ook hier wordt energie uit gewonnen. Bioafval wordt vergist. Tijdens het vergisten komt biogas vrij, dat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Van de rest wordt compost gemaakt. 

In Almere kunt u van april tot en met september gratis compost ophalen bij het recyclingperron in Almere Buiten. Zo heeft u weer plezier van uw eigen afval.

De gemeente bedankt u hiermee voor het scheiden van uw bioafval.

Wat vindt u van onze website?