Afmeren in Almere

Om vaarwegen aantrekkelijk te houden en de natuur te beschermen, hanteert de gemeente Almere regels voor het afmeren van boten. Op deze pagina vind je meer informatie over ligplaatsen en handhaving op onjuist afgemeerde boten en boten die verwaarloosd zijn.

Waar mag ik afmeren?

Op de ligplaatsenkaart hieronder vind je waar je in Almere mag afmeren. Op deze plekken verstoort jouw boot de afwatering en de natuur niet. Je kunt gratis gebruikmaken van de ligplaatsen. Een ligplaatsvergunning of –vignet is niet nodig. Bij de rode plekken mag je niet afmeren. Maak alleen gebruik van de aangewezen plaatsen, dan krijg je geen boete.

Heb je een ligplaats toegewezen gekregen, maar wil je die niet (meer), stuur dan een e-mail naar havenbeheerverberg dit@almere.nl. Het is niet toegestaan om onderling van ligplaats te ruilen.

LIGPLAATS_V legend

Vaste ligplaatsen

Vaste ligplaatsen kun je aanvragen via het aanvraagformulier. Na ontvangst komt je aanvraag op de wachtlijst. Als er een ligplaats vrijkomt, krijgt de eerstvolgende op de wachtlijst deze plek aangeboden. Accepteert hij of zij de ligplaats niet, dan krijgt de volgende op de wachtlijst de ligplaats aangeboden, enzovoort. Reageer je niet op de aangeboden ligplaats? Dan gaan wij ervan uit dat je geen interesse meer hebt en halen we je van de wachtlijst af.

Passantenligplaatsen

Gemeentelijke havens vind je in de Havenkom (Almere Haven) en bij het Deventerpad (Almere Stad). Voor de passantenligplaatsen aan steigers of langs de oevers van plassen en grachten geldt dat je maximaal 72 uur af mag meren voor boten tot 4,50 meter. Er zijn hier geen nutsaansluitingen of toiletvoorzieningen aanwezig. Boten groter dan 4,50 meter moeten afmeren in de havens.

Ligplaatsen woonboot

Er zijn geen vrije ligplaatsen voor een woonboot of woonark beschikbaar. Een ligplaats met woonboot is te koop via een makelaar. 

Zelf een steiger plaatsen

Ben je van plan een steiger te plaatsen in eigen water of aan eigen oever, dan ben je vergunningplichtig, een vergunning vraag je aan via omgevingsloket online.

Handhaving afmeren boten

De gemeente handhaaft op boten die op plaatsen liggen waar dat niet is toegestaan en boten die verwaarloosd zijn. Booteigenaren die de regels voor het afmeren overtreden, ontvangen een aankondiging bestuursdwang. Als de eigenaar van de boot onbekend is, wordt de aankondiging aangeplakt op de boot en wordt het voornemen om de boot weg te slepen bekend gemaakt in een publicatie. De booteigenaar heeft tot de in de aankondiging genoemde datum de tijd om de boot juist af te meren. Na deze datum gaat de gemeente over tot verwijdering van de boot. De kosten van verwijdering kunnen worden verhaald op de eigenaar.

Verwijderde boten

Bij het verwijderen van een boot wordt er een proces verbaal opgemaakt en wordt de politie ingelicht. De boot wordt maximaal dertien weken opgeslagen en maximaal twee weken indien het een vaartuigwrak is waarvan de waarde niet in verhouding staat tot de kosten voor de verwijdering, bewaring en afvoer. Als de booteigenaar zich niet binnen de termijn bekend maakt, wordt de boot verkocht of vernietigd. De kosten voor het verwijderen, opslaan en vernietigen van een boot worden indien mogelijk bij de eigenaar in rekening gebracht. Als de boot wordt verkocht, heeft de eigenaar recht op terugbetaling van de opbrengst onder aftrek van de gemaakte kosten.

Niet gebruikte boot of verwijderde boot opvragen?

Heb je een boot die je niet meer gebruikt? Voor inwoners van Almere verwijderen wij de boot tijdelijk kosteloos. Voorwaarde is dat je kunt bewijzen dat de boot jouw eigendom is. Is jouw boot verwijderd zonder dat je opdracht gegeven had en wilt je de boot terug? Gebruik in beide gevallen het formulier via de knop hieronder.

Melding openbare ruimte

Heb je vragen? Neem dan contact op met 14 036.

Waterbodemhoogtekaart Havenkom

Via deze link vind je de waterbodemhoogte kaart van de Havenkom in Almere Haven. De peildatum is januari 2014 en de aangegeven waarde (bodemhoogte) is in meters ten opzichte van NAP. De onderlinge afstand tussen de rode peilpunten is 1,0 m.

Het waterpeil varieert. Het zomerstreefpeil is -0,20 m NAP en het winterstreefpeil -0,40 m NAP. Ook is het gebied gevoelig voor effecten van regen en wind. Hierdoor varieert het waterpeil.