Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden

Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden

Als u in opdracht van de gemeente Almere werkzaamheden uitvoert in de gemeente Almere en daarvoor moet u over fietspaden en busbanen rijden om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren dan heeft u een ontheffing nodig.

Voorwaarden aanvragen ontheffing op busbanen en/of fietspaden

Uit verkeersveiligheidsoverwegingen wordt er met grote terughoudendheid ontheffingen verleend voor het rijden op fietspaden en busbanen. Een duidelijke motivatie om de ontheffing te krijgen is noodzakelijk. Het aanvraagformulier is alleen bedoeld voor bedrijven die in opdracht van de gemeente Almere werkzaamheden uitvoeren.

Fietspaaltjes verwijderen

Voor het weghalen van fietspaaltjes bij verhuizingen of het afleveren van (grote) goederen is ook een vergunning nodig.

Doe je aanvraag 8 weken voordat je begint

Vraag je RVV-ontheffing minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan. Als je de aanvraag later indient, kan het zijn dat je jouw ontheffing niet op tijd hebt.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl 

Overige informatie

Voor het laten zakken van een paaltje in het centrum kun je contact opnemen met parkeerservice.

Meer informatie over parkeren in Almere: parkeren.almere.nl