Huwelijk en Partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Je moet een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap digitaal doen. Hiervoor heb je DigiD nodig en:

 • een kopie van het geldige paspoort, rijbewijs of de Nederlandse identiteitskaart van beide personen;
 • een kopie van het geldig paspoort, rijbewijs of de Nederlandse identiteitskaart van alle getuigen;
 • een volledig ingevuld en door beiden partners ondertekend meldingsformulier.

Zorg ervoor dat alle documenten ingeleverd worden. De melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kan anders niet in behandeling worden genomen.

Gebruik het meldingsformulier alleen als jij en je partner de Nederlandse nationaliteit bezitten, gemeenschapsonderdaan zijn of een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd hebben.

Hebben jij of je partner niet de Nederlandse nationaliteit? Bel dan naar 14 036 om een afspraak te maken. Burgerzaken werkt volledig op afspraak.

Momenteel is het erg druk. De wachttijd voor een kosteloze ceremonie is vijf maanden. We krijgen veel meldingen binnen voor het voorgenomen huwelijk en partnerschap. Het behandelen van een melding kan tot zes weken duren. Heeft u niet alle documenten bij uw melding ingeleverd, dan kan het verwerken langer duren.

Vóórdat je een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaat in Almere, meld je dat bij ons. Dit doe je minimaal 2 weken tot maximaal 1 jaar voor de geplande datum dat je trouwt.

Nodig bij jouw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs van beide partners;
 • een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de getuigen (geen rijbewijs);
 • wil je meteen de ceremoniedatum afspreken? Dan kun je de kosten direct betalen met pinpas. 

Kosten

 • Het melden van jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap is;
 • de kosten voor een huwelijk of het registreren van een partnerschap zijn afhankelijk van de locatie en het tijdstip;
 • om jouw ceremonie te annuleren of verzetten bel met 14 036. Mogelijk zijn hieraan kosten verbonden.

Overzicht kosten

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen trouwen/geregistreerd partnerschap

Wij hebben al betaald, maar willen de datum verzetten/wijzigen i.v.m. het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis zitten er kosten verbonden aan het verzetten/wijzigen van de datum van jouw ceremonie. Kijk voor meer informatie op onze tarievenpagina.

Wat zijn de kosten?

De leges voor trouwen/partnerschapsregistratie staan vermeld op onze site, afhankelijk van het tijdstip. De prijzen hiervoor vind je op de tarievenpagina.

Ik wil trouwen op een buitenlocatie is dit mogelijk?

Onze trouwambtenaren voltrekken ook huwelijken/partnerregistraties op buitenlocaties, mits de regels van het RIVM worden gehanteerd. De buitenlocatie is hiervoor verantwoordelijk. Neem contact op met de buitenlocatie.

Wat zijn op dit moment de voorwaarden om op het stadhuis te kunnen trouwen?

Op onze site kun je lezen wat op dit moment de maatregelen zijn. Let op: het kan zijn dat deze maatregelen veranderen. We raden je aan om de site in de gaten te houden.   

Wat moet ik doen als mijn melding van voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie verlopen is?

Een melding is 1 jaar geldig; mocht deze verlopen zijn, kan er opnieuw een (digitale) melding gedaan worden, dit moet minimaal 2 weken voor de huwelijks/PR voltrekking gedaan worden.

Kan ik in Almere trouwen als ik in het buitenland woon?

Wonen jij en je partner in het buitenland? En wil je in Almere trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet je dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Hoe kan ik van gemeente veranderen, voor ons trouwen?

Maak opnieuw een melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw). Zodat je toch in een andere gemeente kan trouwen. 

Kan ik de trouwzaal van te voren bezichtigen en de muziek testen?

Wil je de trouwzaal samen met jouw partner vooraf bezichtigen? Dit kan elke woensdag tussen 17.00 en 17.30. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Bij aankomst op het stadhuis meld je je bij één van onze medewerkers. Tijdens de bezichtiging kun je jouw muziek testen (op de door jou meegebrachte usb-stick).

Zijn er kosten verbonden aan het annuleren of wijzigen van een huwelijk?

Ja, er zijn kosten aan verbonden. Zie onderstaande tabel:

 

Moment van wijzigingVerschuldige leges
Één maand voor de huwelijksdatum   25% van de verschuldigde leges
Tot één week voor de huwelijksdatum     50% van de verschuldigde leges
Eén week voor, in de week voor of op de huwelijksdatum zelf 100 % van de verschuldigde leges

Indien je een eigen trouwambtenaar hebt en de huwelijksdatum wijzigt, dan moet je opnieuw betalen voor beëdiging van jouw eigen trouwambtenaar.

Kunnen we de trouwdatum nog wijzigen?

Ja dit kan. Hier zijn vanaf een maand voor de geplande datum wel kosten aan verbonden.

Kan ik de reeds doorgegeven getuigen wijzigen?

Ja, je kunt wisselen van getuigen. Je stuurt daarvoor een mail naar Burgerzaken via burgerzakenhc@almere.nl met de gegevens van de reeds aangemelde getuigen en nieuwe getuigen. Van de nieuwe getuigen moet tevens een kopie van het legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Is het gratis huwelijk alleen voor inwoners van Almere?

Nee, je hoeft niet in Almere te wonen om gebruik te maken van het gratis huwelijk.

Wanneer mag ik trouwen/een geregistreerd partnerschap afsluiten?

Je kunt een huwelijk/geregistreerd partnerschap afsluiten als:

 • je niet met iemand anders bent getrouwd;
 • je geen geregistreerd partnerschap met iemand anders hebt;
 • je 18 jaar of ouder bent; 
 • jij en jouw partner geen directe familie van elkaar zijn 
  Ouders mogen niet met hun kinderen trouwen en grootouders niet met hun kleinkinderen. Ook broers en zussen mogen dit niet, ook niet als ze elkaars halfbroer en halfzus zijn. Huwelijken tussen personen met een derde- of vierdegraads bloedverwantschap zijn onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk;
 • jouw getuigen 18 jaar of ouder zijn;
 • één van de twee partners Nederlander is of in Nederland woont 
  Heb jij of jouw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Is één van jullie beiden in het buitenland geboren en/of woont een van jullie beiden in het buitenland? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 036 voor uitleg over de procedure en benodigdheden.

Wat is het verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

Een partnerschapsregistratie is bijna gelijk aan het huwelijk. De rechten en plichten die wettelijk voortvloeien uit een huwelijk gelden nagenoeg ook voor een geregistreerd partnerschap.

Er zijn een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Ja-woord
  Als je trouwt, moet je elkaar het 'ja-woord' geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Beëindigen huwelijk of partnerschap
  Voor de ontbinding van een huwelijk moet je altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat jij en jouw partner het met elkaar eens zijn en je geen minderjarige kinderen hebt. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Trouwen wij in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. Aanstaande echtgenoten/partners kunnen meer informatie nalezen op de site van de overheid.

In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty gedeeld. Erfrechtelijke verkrijgingen en giften blijven voortaan automatisch buiten de beperkte gemeenschap van goederen; dus ook als er geen uitsluitingsclausule is vastgelegd. Al het voorhuwelijkse vermogen dat op naam van één echtgenoot staat, blijft eveneens buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen, giften en voorhuwelijks eigen vermogen hoeven dus vanaf 1 januari 2018 niet meer te worden gedeeld bij een scheiding.

Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen (of partnerschap laten registreren) en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen, trouwen automatisch in  de beperkte gemeenschap van goederen. Voor het vastleggen van huwelijkse voorwaarden kun je contact opnemen met een notaris.

Kunnen wij voor de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ook online een afspraak maken, wijzigen of annuleren?

Voor het kenbaar maken van jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kun je online een afspraak maken. Je kunt ook bellen met het telefoonnummer 14 036.

Wil je het huwelijk annuleren, dan kan dat alleen persoonlijk doorgegeven worden aan de balie van Burgerzaken. 

Moeten wij ons huwelijk kenbaar maken bij de gemeente als wij in het buitenland gaan trouwen?

Nee. Je kunt het beste de buitenlandse ambtenaar die het huwelijk voltrekt vragen of je het voorgenomen huwelijk van tevoren kenbaar moet maken en wat de overige voorwaarden zijn. 

Hoeveel getuigen mogen wij hebben?

Minimaal twee en maximaal vier per bruidspaar.

Mijn a.s. echtgenoot/echtgenote is gedetineerd. Wat moet ik doen?

Je hebt eerst toestemming van de penitentiaire inrichting nodig. Daarna moet je een afspraak maken en daarbij kiezen voor 'Burgerlijke Stand / Naturalisatie Optie' en dan voor 'Informatiegesprek huwelijk' zodat het verder geregeld kan worden.   

Hoe oud moeten onze getuigen zijn?

Jouw getuigen dienen 18 jaar of ouder te zijn tijdens de ceremonie. 

Wij weten nog niet wie onze getuigen zijn. Wanneer moeten wij dit uiterlijk doorgeven?

Als je tijdens het kenbaar maken van jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap al weet wie jouw getuigen zijn tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap, kun je dit doorgeven. Wij ontvangen graag kopieën van de geldige identiteitsbewijzen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatiebewijs.

Je kunt de identiteitsbewijzen ook later inleveren op afspraak. Dit kan uiterlijk twee weken voordat het huwelijk/geregistreerd partnerschap plaatsvindt.

Welke nationaliteit mogen onze getuigen hebben?

Getuigen mogen iedere nationaliteit hebben. 

Kunnen wij getuigen van de gemeente krijgen?

Het heeft de voorkeur om zelf getuigen mee te nemen. Je dient dit bij het kenbaar maken van jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te geven. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van een andere gemeente ons huwelijk in Almere sluiten?

Dit is meestal mogelijk. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Doe hiervoor een verzoek bij de gemeente. Zet in het verzoek: 

 • jouw naam;
 • jouw adres;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres.

Geef aan wie je gevraagd hebt als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Geef de volgende informatie: 

 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • benoemingsbesluit van de andere gemeente;
 • beëdiging van de rechtbank.

Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?

Ja, dat is mogelijk. Jouw bekende wordt dan voor één dag beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

Hier zijn wel extra kosten en een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet deze persoon meerderjarig zijn en de Nederlandse taal goed spreken en verstaan.

Als je voor een bekende als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand kiest, moet je een formeel verzoek doen bij de gemeente waar je gaat trouwen. Je kunt dit verzoek al doen tijdens de melding van voorgenomen huwelijk. Het is dan belangrijk dat je een kopie van het paspoort van de bekende meeneemt en een schriftelijke instemming van diegene. Is de melding reeds gedaan, dan dien je telefonisch contact op te nemen met de gemeente om te vragen of het nog mogelijk is.

Bij het formele verzoek dien je de volgende informatie te geven: 

 • jouw naam;
 • jouw adres;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw e-mailadres.

Ook moet je informatie geven over de persoon die je gevraagd hebt als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 

 • de geboortedatum;
 • het adres;
 • het telefoonnummer;
 • het e-mailadres.

We maken op tijd een afspraak met je en de buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Wanneer belt de trouwambtenaar ons?

Als je tijdens de aangifte hebt aangegeven een toespraak op prijs te stellen, neemt de trouwambtenaar (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) die jouw ceremonie leidt ongeveer een week tot enkele dagen voor de ceremonie telefonisch contact met je op. Samen stel je het draaiboek voor de ceremonie vast. Denk van tevoren alvast na over hoe de ceremonie er volgens jou uit moet komen te zien.

Heb je gekozen voor een ceremonie zonder toespraak? Dan neemt de trouwambtenaar geen contact met je op. 

Wanneer kunnen wij gratis trouwen in Almere?

Kosteloos trouwen is mogelijk op maandagochtend om 9.00 uur of om 9.30 uur.
Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Er mogen maximaal zes personen, inclusief het bruidspaar en getuigen, aanwezig zijn;
 • De ceremonie vindt niet in de trouwzaal plaats, maar in een ruimte bij Burgerzaken;
 • Er is geen bode aanwezig tijdens de ceremonie;
 • Het is niet mogelijk muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
 • Er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alleen het wettelijk verplichte gedeelte. 

Welke naam kan ik nu gebruiken?

Meer informatie over jouw naam na aangaan van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vind je op de pagina 'Naamgebruik wijzigen'.

Hoe zit het ouderlijk gezag bij geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partners krijgen, net als gehuwde ouders, allebei automatisch het ouderlijk gezag. Ook als het kind eerst erkend is en er later een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Je vindt meer informatie over dit onderwerpen op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen wij de achternaam van ons kind nog aanpassen als we trouwen/een geregistreerd partnerschap aangaan?

Ja, sinds 1 maart 2009 is het voor ouders mogelijk om ter gelegenheid van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap terug te komen op de achternaam die je eerder bij de erkenning van jouw kind(eren) gekozen hebt.

Geef dit door bij de melding van jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Ga je in een andere gemeente trouwen/uw partnerschap registreren? Maak dan vóór de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap een afspraak om dit te regelen. Kies voor de afspraak 'Informatie over naamswijziging'.

Let op: 

 • Het is niet mogelijk om de achternaam van jouw kind aan te passen als je in het buitenland trouwt.
 • Het is niet mogelijk op de achternaam terug te komen als je een geregistreerd partnerschap omzet in een huwelijk.

Hoe kunnen wij onze partnerschapsregistratie beëindigen?

Je kunt jouw partnerschap op de volgende wijzen beëindigen:

 1. Door jouw partnerschap om te zetten in een huwelijk;
 2. Door jouw partnerschap met wederzijds goedvinden te beëindigen zonder tussenkomst van de rechtbank;
 3. Door jouw partnerschap te beëindigen via de rechtbank.

Het laatste komt voor bij partnerschappen waarbij er minderjarige kinderen zijn waarover beide partners het gezag hebben.

Voor de melding van de echtscheiding is nodig:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de Burgerlijke Stand;
 • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank;
 • de akten van berusting, dit betekent dat je niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Wij zijn ons trouwboekje kwijt. Kunnen wij een nieuwe krijgen?

Ja, je kunt in de gemeente waarin je bent getrouwd tegen betaling een nieuw trouwboekje aanvragen. 

Ben je getrouwd in de gemeente Almere? Maak dan een afspraak en kies voor de optie 'informatie huwelijk/geregistreerd partnerschap'. Tijdens de afspraak maken we het boekje direct en kun je ook meteen betalen.

Mag ik mijn kind(eren) in mijn trouwboekje bijschrijven?

Ja, je mag zelf jouw kinderen bijschrijven in het trouwboekje. De vermelding van kinderen heeft namelijk geen wettige status.

Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan jouw kind(eren) ook bijschrijven en zet er een stempel van de gemeente bij.

Ik heb een internationale huwelijksakte nodig. Hoe vraag ik dit aan?

Je kunt een afschrift/uittreksel van een internationale huwelijksakte tijdens het gesprek dat je met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft aanvragen. Je dient de kosten van het afschrift/uittreksel tijdens de afspraak te betalen.

Je krijgt het afschrift/uittreksel op de huwelijksdag mee naar huis. 

Je kunt het afschrift/uittreksel binnen een week na het huwelijk ook zelf aanvragen.

Veelgestelde vragen trouwlocaties

Kan ik de trouwzaal van tevoren bezichtigen?

Wil je de trouwzaal samen met jouw partner vooraf bezichtigen? Dit kan elke woensdag tussen 17.00 en 17.30. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Bij aankomst op het stadhuis meld je je bij één van onze medewerkers.

Mag ik zelf muziek meenemen naar de trouwzaal in het stadhuis?

Je mag jouw eigen muziek meenemen bij een betaald huwelijk/geregistreerd partnerschap (dus niet bij de twee gratis huwelijken op maandagochtend).

Bij jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ontvang je een USB-stick, waarop je drie nummers mag zetten:

 • Het eerste nummer wordt gedraaid bij binnenkomst in de trouwzaal;
 • Het tweede nummer wordt gedraaid bij het ondertekenen van de huwelijks- of partnerschapsakte;
 • Het derde nummer wordt gedraaid bij het verlaten van de zaal.

Plaats de nummers als losse nummers en in de juiste volgorde op de USB-stick. Laat de muziek op de USB-stick altijd testen. Dit kan tijdens de rondleiding (bezichtiging van de trouwzaal) op woensdagavond tussen 17.00 en 17.30 uur.

Let op! Je neemt zelf de USB-stick met muziek mee op jouw trouwdag.

Waar kunnen wij de trouwauto parkeren als wij in de trouwzaal van het stadhuis trouwen?

Bij de betaling van jouw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ontvang je twee parkeerkaarten. Je kunt hiermee met maximaal twee auto's gratis voor de trouwingang van het stadhuis parkeren. Leg de parkeerkaarten zichtbaar op de dashboards. Het adres is Landdroststraat 1.

Meer auto's kunnen worden geparkeerd op de parkeerterreinen rond het stadhuis. Hiervoor moet wel worden betaald.

Bij een gratis huwelijk ontvang je geen parkeerkaarten. Het is daardoor bij gratis huwelijken niet mogelijk voor de trouwingang van het stadhuis te parkeren.

Waar bevindt de trouwzaal in het stadhuis zich?

De ingang van de trouwzaal bevindt zich aan de zijkant van het stadhuis. Het adres is Landdroststraat 1.

Als je komt aanrijden vanaf de Cinemadreef, kunt u de bordjes 'Stadhuisgarage' volgen. Aan het einde van de Cinemadreef zie je aan de linkerkant een rood gekleurd gebouw. Direct na het gebouw sla je linksaf de Landdroststraat in.

Vrijwel direct zie je aan jouw rechterhand een parkeervak waar je twee auto's met parkeerkaart kunt parkeren. Overige auto's kunnen geparkeerd worden in de Stadhuisgarage. Deze parkeergarage vind je 50 meter verder aan jouw rechterhand. Voor het parkeren in de parkeergarage moet je betalen.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn bij de trouwlocatie?

Je moet tien minuten van tevoren aanwezig zijn bij de trouwlocatie.

Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden als trouwlocatie?

Heel Almere is in principe aangewezen als trouwlocatie. Bij twijfel over de geschiktheid van de locatie volgt er een bezoek ter plekke door een van de huwelijkscoördinatoren om te beoordelen of bijvoorbeeld de veiligheid in orde is, de locatie niet in strijd is met de openbare orde, etc. Hieraan zijn kosten verbonden.

 

Waar vind ik informatie over de trouwzaal in het stadhuis?

Meer informatie over de trouwzaal in het stadhuis vind je op de pagina over trouwlocaties.