Honden en hondenkaart

Vernieuwd

Er waren vragen over de regels voor het uitlaten van honden in Almere. Daarom is er nu een herziene hondenkaart. Ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is aangepast.
Deze regels gelden vanaf 20 januari 2021.

Regels voor het uitlaten

Met de hond wandelen, rennen en spelen in Almere. Dat kan natuurlijk, maar we willen wel de overlast voor anderen zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we wettelijke regels opgesteld voor de openbare ruimte. Deze hondenregels staat uitgebreid beschreven in het Aanwijzingsbesluit hondenregels Almere 2021

Tijdens het uitlaten van de hond moeten hondenbezitters zich houden aan de volgende regels, zowel binnen als buiten de bebouwde kom:

Hondenpoep opruimen

In heel Almere moeten hondenbezitters de poep van hun hond(en) opruimen. Ook in de losloopgebieden. Hondenbezitters zijn verplicht altijd een schepje of (hondenpoep)zakje mee te nemen bij het uitlaten. De hondenpoepzakjes zijn te koop in dierenspeciaalzaken. Ze kunnen na gebruik in de restafvalbak.

Aanlijnplicht

In Almere geldt een aanlijnplicht voor honden. Bijna overal in de stad kunnen hondenbezitters met hun hond aan de lijn wandelen. Zelfs als de hond goed gehoorzaamt, kunnen mensen zich onveilig voelen als ze een loslopende hond tegenkomen. Net als andere honden, die bang kunnen worden. Daarnaast kunnen loslopende honden plotseling wegrennen en de weg oversteken. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 

Losloopgebieden

In bepaalde gebieden mogen honden loslopen. In die hondenlosloopgebieden kunnen zij in vrijheid rennen, spelen en snuffelen, zonder dat ze zijn aangelijnd. Op de Hondenkaart staan de losloopgebieden aangegeven. 

Verbodsgebieden

In enkele gebieden zijn honden niet toegestaan. In deze verbodsgebieden kunnen ze overlast veroorzaken voor mens en dier in de omgeving. Dat willen we voorkomen. Het zijn onder andere alle speelplekken, winkelcentra en (seizoensgebonden) stranden. Op de Hondenkaart staan de verbodsgebieden aangegeven.

Elk jaar van 1 april tot en met 30 september zijn honden niet toegestaan op stranden, vanwege de overlast voor andere strandbezoekers. Uitzondering op deze regel zijn de stranden die op de kaart zijn aangegeven als losloopgebied.

Hondenkaart

Inzoomen kan met de + en – knoppen, voor meer details. U kunt ook uw straatnaam bovenaan de kaart intypen.

Voor alle overige gebieden geldt de aanlijnplicht

Uitzonderingen hulphonden

Wij gaan er vanuit dat hondenbezitters zich aan de regels houden waar dat mogelijk is. Tegelijk vinden wij het belangrijk dat regels toepasbaar zijn. Hondenbezitters van hulphonden zijn niet (altijd) in staat alle hondenregels op te volgen. Daarom zijn in de APV hondenbezitters met een hulphond uitgezonderd van de opruimplicht en aanlijnplicht.

Ideeën voor losloopgebieden en verbodsgebieden

Je mag eigen ideeën aan ons doorgeven voor losloopgebieden of verbodsgebieden. Hiervoor moet genoeg steun zijn van buurtbewoners. Ieder jaar gaan we na welke voorstellen er zijn binnengekomen en wat dit betekent voor de hondenkaart. Als het nodig is, passen we de hondenkaart aan. Die wijzigingen maken we dan bekend op deze pagina. 

Gewenste wijzigingen kun je mailen naar infoverberg dit@almere.nl. Geef in de titel duidelijk aan dat het gaat om een voorstel tot aanpassing van de hondenkaart.

Veelgestelde vragen over de hondenkaart

Waarom zijn niet alle kinderspeelplekken aangegeven als verbodsgebied in de hondenkaart?

Honden zijn niet toegestaan op alle kinderspeelplekken in Almere. Dat staat beschreven in het Aanwijzingsbesluit hondenregels Almere 2021.

Komen er extra prullenbakken voor het weggooien van de hondenpoep?

Hondenpoep mag in de restafvalbak. Kom je onderweg geen prullenbak tegen, dan kun je deze bij jouw woning in de restafvalbak weggooien.

Ik ben het niet eens met het besluit, wat kan ik doen?

Je kan bij ons een verzoek neerleggen voor een aanpassing in de hondenkaart. Wij kijken dan of dit veranderd kan worden. Stuur een mail naar infoverberg dit@almere.nl en geef in de titel aan dat het gaat om een voorstel tot aanpassing van de hondenkaart.

Het is ook mogelijk bezwaar te maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Dat kan binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. Je kan jouw bezwaarschrift zowel schriftelijk als digitaal indienen. Hoe dat kan lees je op Bezwaar of beroep aantekenen.

Ik woon in het winkelcentrum en dat is een verbodsgebied. Wat nu?

Inwoners van het winkelcentrum mogen met hun hond via een zo kort mogelijke route door het centrum naar de toegestane uitlaatgebieden of bijvoorbeeld de auto.