Direct naar paginainhoud

Sociale staat van Almere

De gemeente wil graag dat het goed gaat met alle inwoners van de stad. Dat is opgenomen in het coalitieakkoord. Daarom is in opdracht van Almere de huidige sociale situatie in kaart gebracht. Hoe gaat het met de Almeerders?

De gemeente vroeg 3 onderzoeksbureaus - Platform31, Movisie en Verwey-Jonker – om dit onderzoek uit te voeren. De onderzoekers spraken met inwoners, professionals, deden analyses en vergeleken Almere met andere gemeenten.

De opbrengsten zijn besproken met organisaties, vrijwilligers, groepen Almeerders en beleidsmedewerkers. Zij herkenden de geschetste beelden uit het onderzoek. 

Het college is blij dat het adviesrapport er is en dat de betrokken partners en inwoners dat beeld herkennen. Met veel van de mensen gaat het goed. Het college maakt zich wel zorgen over de mensen waar het niet goed mee gaat.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening