Direct naar paginainhoud

Woonzorginitiatief indienen

Je kunt een woonzorginitiatief indienen. De gemeente kan jou daarbij helpen.

Gemeente Almere stimuleert alle initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Wij doen er dan ook alles aan om jou als initiatiefnemer verder te helpen. 

Om het proces voor het starten van een nieuw woonzorginitiatief wat makkelijker te maken, is er een stappenplan. Kies een van de opties hieronder. Wil je samen met een andere partij een initiatief indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Kies dan een van de opties en meld het bij het opmerkingenveld.

Doe onderzoek

We adviseren je voor het indienen van het initiatief de volgende dingen goed te onderzoeken:

  • Zorg voor een goed marktonderzoek en stel eventueel een businessplan op.
  • Doe zorgvuldig onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het initiatief.
  • Probeer zelf alvast een partner te vinden met wie je het initiatief wilt realiseren. En dien dan de aanvraag samen in.
  • Lees het Afwegingskader Wonen en Zorg. Dit is een ambtelijke ‘meetlat’ voor beoordeling en begeleiding van initiatieven of uitvragen ervan.

Maatschappelijke voorziening indienen

Een ruimte voor zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur en buurtvoorzieningen is een maatschappelijke voorziening. Mensen gebruiken deze ruimte, maar wonen er niet.

Een voorstel voor een maatschappelijke voorziening doe je via het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere. Het ondernemersloket van het Ondernemersplein Almere neemt binnen een week contact met je op om je verder te informeren.

Intramurale voorziening indienen

Als mensen wonen en zorg krijgen in 1 gebouw, heet dit een intramurale voorziening. Omdat locaties voor intramurale zorg schaars zijn, adviseren we je om Tenderned in de gaten te houden. Op Tenderned publiceert de gemeente beschikbare locaties.

Het aangeven van jouw initiatief doe je via het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere. Het kan ook zijn dat wij contact met jou opnemen als jouw initiatief in aanmerking komt voor een beschikbare locatie.

Het ondernemersloket van het Ondernemersplein Almere neemt binnen een week contact met je op om je verder te informeren.

Stichting Zelf aan Zet - Een ervaringsverhaal van een woonzorg-initiatief

“Kleinschalige woonzorgvoorzieningen worden vanuit de overheid bepleit, dit kwam onlangs nog in het nieuws bij de bespreking van de miljoenennota.”

Aan het woord is Tobie Broos, een van de initiatiefnemers van de stichting Zelf aan Zet. Dit ouderinitiatief wil in Oosterwold een kleinschalige woonzorgvoorziening realiseren voor bewoners met autisme met normale intelligentie. 

"We zijn nu anderhalf jaar bezig en de bouwplannen zijn helemaal uitgewerkt. Samen met de ontwikkelplannen voor de kavel zijn deze bijna goedgekeurd door de gemeente. Dan kan er begonnen worden met het bouwproces. Na jarenlang wonen in een instelling of thuis bij hun ouders zou het voor de nieuwe bewoners fantastisch zijn om in de loop van volgend jaar op een eigen plek te kunnen wonen en daar te blijven”, aldus Tobie.

Aanleiding: tekort aan zorgaanbod

Tobie vertelt dat er vanuit het ministerie van VWS de pilot OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) werd opgezet. Zij adviseerden om kleinschalige woonvormen op te zetten met continuïteit in de begeleiding, in een rustige veilige omgeving. In het bijzonder voor de doelgroep volwassenen met autisme en een normale intelligentie. Er is een hiaat in het zorgaanbod voor volwassenen met een vorm van autisme, die aangewezen zijn op 24-uurszorg. Dat geldt niet alleen in Almere, dit is ook landelijk een groot probleem.

Start ouderinitiatief in Oosterwold

Samen met andere ouders heeft Tobie daarom besloten een ouderinitiatief op te zetten en een stichting op te  richten met als doel het realiseren van een woonzorgvoorziening voor vier bewoners met begeleiding op maat. Toen een van de ouders zelf in Oosterwold was gaan wonen werden ze geïnspireerd door de rustige, landelijke omgeving. Hier was nog genoeg ruimte voor een nieuw initiatief. Ze tekenden in op een kavel om daar wooneenheden te gaan bouwen met de aanleg van een ruime tuin. 

Hoe ziet de woonvoorziening er uit?

De architect die de bouwtekeningen heeft gemaakt heeft nu ook een 3D-tekening gemaakt voor geïnteresseerden, om een voorstelling te kunnen maken hoe de vier geclusterde wooneenheden met een gemeenschappelijke ruimte met een grote tuin er omheen eruit gaan zien.

Bij de bouwplannen is rekening gehouden met goede isolatie voor iedere wooneenheid. Ook is er voor iedere bewoner zoveel mogelijk privacy met eigen voorzieningen als douche, wc en kookgelegenheid. Daarnaast komt er een ruime gemeenschappelijke ruimte waar samen gekookt en gegeten kan worden, voor ontspanning, creatieve activiteiten etcetera. De gemeenschappelijke ruimte is zo ontworpen dat het ook een aparte verblijfruimte biedt voor begeleiders in wisselende diensten. 

De grond er omheen moet grotendeels stadslandbouw zijn. Het is ideaal dat het wonen in het groen gecombineerd kan worden met zinvolle dagbesteding in de eigen omgeving. Uit ervaring blijkt dat het heilzaam is om bezig te zijn in een eigen tuinderij. 

"We hebben al een ontwerp voor de ruime tuin gemaakt  met een moestuin, fruitbomen, fruitstruiken en een vijver. Daarbij  denken we ook aan de aanleg van een beleeftuin en een kruidentuin. Uiteraard alles in samenspraak met de bewoners."

Hoe wordt de zorg georganiseerd?

"De 24 uurs zorg willen we organiseren met een PGB. Daarbij is meer eigen regie mogelijk en kan rekening gehouden worden met de wensen en de zorgbehoeften van de deelnemers. Op deze wijze kan zorg op maat geleverd worden en de zorg op- en afgeschaald worden. We streven ook naar zoveel mogelijk continuïteit in de begeleiding. Wij willen daarnaast als ouders wel betrokken zijn bij de zorg. Maar voor de wat langere termijn vinden we het belangrijk dat iedere deelnemer ook een levensloopbegeleider krijgt."

Wat vraagt dit initiatief van jullie als ouders?  

"Het opzetten van een ouderinitiatief vraagt wel het een en ander. Daarom hebben we de stichting ook “Zelf aan Zet” genoemd. Tegelijkertijd biedt het ook veel kansen. De omgeving in Oosterwold met veel stadslandbouwprojecten biedt voldoende mogelijkheden voor inclusie, om als goede buren met elkaar samen te leven en werken. Dat hebben we als pioniers gemerkt. Zo is het in Oosterwold de bedoeling dat de verschillende initiatieven met hun plannen voor stadslandbouw al in de beginfase samen moeten werken met de buurkavels. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de tuin of vijver. Op de buurt-BBQ werd ons initiatief verwelkomd als een verrijking van de buurt. Dat zien we als een eerste goede start."

Meer informatie

  • Wil je meer wil weten over dit project? Bezoek dan onze website stichtingzelfaanzet.nl.
  • Er is nu nog plek voor een nieuwe deelnemer met een zorgindicatie voor 24-uurszorg. Heb je als ouder interesse om deel te nemen aan dit ouderinitiatief, neem dan contact op met Tobie Broos via zelfaanzet@kpnmail.nl.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening