Direct naar paginainhoud

Schenken van zwak alcoholische dranken (Artikel 35)

Je hebt een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig om zwak alcoholische drank te schenken tijdens een evenement. Je kunt deze bij de gemeente aanvragen. Dit kost geld.

Zwak-alcoholhoudende drank heeft bij een temperatuur van 20 graden een alcoholpercentage tussen 0,5 en 15 procent. Een uitzondering daarop is wijn. Wijn valt altijd onder de definitie van zwak-alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15 procent ligt.

De ontheffing kan voor maximaal 12 dagen achter elkaar gegeven worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is gegeven, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in de ontheffing wordt genoemd. 

Wanneer geen ontheffing

Er is geen ontheffing nodig als de alcohol niet bedrijfsmatig wordt geschonken. Denk aan een receptie, bedrijfsborrel of buurtfeestje waar de kosten voor boodschappen samen worden gedeeld.

Indieningstermijn en afhandelingstermijn aanvraag

Als het kan, vraag je een ontheffing artikel 35 op hetzelfde moment aan als een evenementenaanvraag. De termijn is 8 weken voor datum van het evenement. Wanneer de aanvraag voor de ontheffing niet gelijk is ontvangen als de evenementenaanvraag, moet de ontheffing in ieder geval 4 weken voor het begin van het evenement zijn ingestuurd.

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning kost geld. Kijk voor meer informatie op de pagina leges betalen.

Aanvraagformulier opsturen

Controleer of je het aanvraagformulier helemaal hebt ingevuld, ondertekend en of de mogelijk gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Mail alle gegevens naar info@almere.nl of stuur het met de post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw mening