Direct naar paginainhoud

Schenken van zwak alcoholische dranken (Artikel 35)

Je hebt een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig om zwak alcoholische drank te verstrekken tijdens een evenement. Zwak-alcoholhoudende drank is drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half procent en minder dan vijftien procent uit alcohol bestaat. Een uitzondering daarop is wijn. Wijn valt onder de definitie van zwak-alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de vijftien procent ligt.

De ontheffing kan voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen verleend worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in de ontheffing wordt genoemd. 

Wanneer geen ontheffing

Er is geen ontheffing nodig als de alcohol niet bedrijfsmatig wordt verstrekt. Denk aan een receptie, bedrijfsborrel of buurtfeestje waar de kosten voor boodschappen gezamenlijk worden gedeeld.

Indieningstermijn en afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een ontheffing artikel 35 moet bij voorkeur gelijktijdig met de evenementenaanvraag worden ingediend. De termijn is 8 weken voor datum van het evenement. Wanneer de aanvraag voor ontheffing niet gelijktijdig is ontvangen, moet die in ieder geval 4 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Mail alle gegevens naar info@almere.nl of stuur het per post naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Illustratie Almere skyline
Jouw mening