Drank- en horecavergunning

Wanneer je alcohol wilt schenken in een horecagelegenheid of een slijterij wilt beginnen, heb je een drank- en horecavergunning nodig.

Wanneer moet je een nieuwe aanvraag indienen

De vergunning is voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt moet je een nieuwe vergunning aanvragen, jouw huidige vergunning vervalt. Zonder vergunning mag jouw horecabedrijf niet geopend zijn.

 Je moet ook andere wijzigingen melden zoals:

  • Wijziging van leidinggevenden (in en uit dienst).
  • Wijziging van de horeca inrichting. 

Wet Bibob

Bij deze aanvraag dien je ook het formulier Wet Bibob Drank en Horeca invullen. Dit formulier moet je gelijktijdig met het aanvraagformulier opsturen.

Wat is de Wet Bibob

Voorwaarden

Gedurende de openingstijden moet er continu een leidinggevende aanwezig zijn die ook op de vergunning vermeld staat. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen, zoals in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne, zedelijkheid, onbesproken gedrag en leeftijd. 

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits je alles hebt ingediend. 

Kosten

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via mail naar infoverberg dit@almere.nl