Direct naar paginainhoud

Verkennen en begeleiden van jouw initiatief

Heb je een (ver)bouw initiatief of een initiatief voor het wijzigen van het gebruik van een locatie? Dan is het belangrijk te weten of jouw initiatief is toegestaan op de betreffende locatie en welke vergunningen je eventueel nodig hebt.

Wil je weten welke vergunningen of meldingen voor jouw initiatief nodig zijn en of deze wel past binnen het geldende Omgevingsplan? Doe dan een Vergunningcheck.

Doe de Vergunningcheck

Doe de Vergunningcheck op Omgevingswet.overheid.nl. Met hulp van de check ontdek je welke vergunningen je eventueel moet aanvragen en welke meldingen je eventueel moet doen. Lees meer hierover bij Vergunningscheck doen.

Vraag de voortoets Omgevingsplan aan

Op Regels op de Kaart kan je het op dit moment geldende omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) raadplegen. Zo kom je erachter of jouw initiatief past binnen het omgevingsplan en dus uitgevoerd mag worden.  

Kom je er zelf niet uit of wil je dat de gemeente jouw initiatief toetst aan het geldende omgevingsplan? Vraag dan de voortoets omgevingsplan aan. Hier vind je ook meer informatie en kun je de voortoets aanvragen.  

Past jouw initiatief niet binnen het geldende omgevingsplan?

  • Komt uit de Vergunningcheck dat je meerdere (complexe) vergunningen nodig hebt voor jouw initiatief? 
  • Blijkt na raadplegen van Regels op de Kaart jouw initiatief niet te passen binnen het geldende omgevingsplan? 

Dan kan je een verzoek doen om jouw initiatief verder te laten onderzoeken naar wat er mogelijk is binnen de gemeente Almere om je initiatief toch mogelijk te laten maken. Dit traject heet: Verkennen en begeleiden initiatief. Tijdens dit traject wordt naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van jouw initiatief gekeken en getoetst.

De uitkomst krijg je in een schriftelijk eindadvies. Een positief eindadvies betekent dat je voor jouw initiatief de omgevingsvergunningsactiviteit kan aanvragen en een negatief eindadvies betekent dat het initiatief toch niet mogelijk is binnen de gemeente Almere. 

Uitleg traject Verkennen en begeleiden initiatief

Stap 1: De Routeplanners: bepaal de route van jouw initiatief of vraag

Om de eerste stap te maken in dit traject ga je naar het Contactformulier Initiatief

Vul alle gevraagde gegevens zorgvuldig in en voeg belangrijke bijlagen toe. Het contactformulier komt binnen bij de Routeplanners van de gemeente Almere. De Routeplanners ontvangen de complexere initiatieven voor een nieuwe ontwikkeling (nieuwbouw/verbouw/transformatie/verandering gebruik) in de bestaande stad of op nieuw te ontwikkelen gronden. Het kunnen ook eenvoudige initiatieven zijn die net niet in het Omgevingsplan passen. Ook kun je als startende ondernemer gebruik maken van dit contactformulier. De Routeplanners zetten de ontvangen initiatieven door naar de juiste afdeling binnen de gemeente.

Afhandeling Routeplanners 

Binnen 10 werkdagen na het insturen van het contactformulier krijg je meer informatie over de route van jouw initiatief of vraag. 

Kosten 

Dit valt onder extra dienstverlening door de gemeente Almere. Daarom zijn er geen kosten voor het insturen van jouw initiatief via het Contactformulier Initiatief.  

Stap 2: Het Initiatieven team: Is het initiatief wenselijk binnen de gemeente Almere? 

Het initiatieventeam beoordeeld vervolgens of jouw initiatief wenselijk is binnen de gemeente Almere.  Dit team bestaat uit afgevaardigden van meerdere beleidsvelden en afdelingen. Jouw initiatief wordt zodoende integraal afgewogen op het vastgestelde beleid van de gemeente en op alle aspecten van de fysieke en gezonde leefomgeving.  

Afhandeling Initiatieventeam 

Het initiatieventeam streeft ernaar binnen 2 weken duidelijkheid te geven over de wenselijkheid van jouw initiatief.  

Kosten 

Vanuit onze visie op dienstverlening zijn er tot en met het eindadvies vanuit het Initiatieventeam, geen kosten voor dit traject.  

Wel of geen verder onderzoek 

Om straks een goede aanvraag omgevingsvergunningsactiviteit in te kunnen dienen en geen vertraging op te lopen, is het wenselijk om verder te gaan met stap 3: De Midoffice. Wanneer jouw initiatief wenselijk is bevonden door het initiatieventeam en je wilt doorgaan met verder onderzoek door de Midoffice, dan zijn er wél kosten. Hiervoor geef je als initiatiefnemer vooraf schriftelijk toestemming. Kijk bij Leges voor meer informatie over de kosten.

Stap 3: De Midoffice: Is het initiatief haalbaar?  

Blijkt het initiatief wenselijk en heb je toestemming gegeven voor verder onderzoek en de daarbij horende kosten? Dan onderzoekt de Midoffice jouw initiatief verder. De Midoffice weegt je initiatief af op de haalbaarheid en brengt alle knelpunten in beeld. In de Midoffice zitten adviseurs van diverse beleidsvelden en afdelingen die zorgen voor een weloverwogen advies op de haalbaarheid van jouw initiatief.

Je krijgt de randvoorwaarden voor de eventuele aanvraag van je omgevingsvergunningsactiviteit duidelijk in beeld. Je hebt dan duidelijkheid hoe het proces naar het indienen van een zo goed mogelijke aanvraag zal lopen en hoe je aanvraag de grootst mogelijke kans van slagen heeft.  

Afhandeling Midoffice 

Nadat je toestemming voor verder onderzoek door de Midoffice en bijkomende kosten aan ons geeft, streven we binnen 5 weken een eindadvies te geven.

Stap 4: De Omgevingstafel 

Wanneer jouw initiatief haalbaar is bevonden door de Midoffice dan bespreken we in overleg met jou het traject van de Omgevingstafel. In principe is de Omgevingstafel voor grotere of complexe (bouw) initiatieven of het ook (bouw)technisch haalbaar en uitvoerbaar is. Tijdens de Omgevingstafel bekijken we met jou, met een VTH Casemanager van de gemeente en met externe partijen (zoals bijvoorbeeld jouw adviseur, een architect, ketenpartners, brandweer, omgevingsdienst, waterschap, omwonende etc.) hoe het initiatief haalbaar en maakbaar gemaakt kan worden. Dat geldt voor de stad, omwonenden en voor de initiatiefnemer zelf.

De wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld milieueisen zetten we duidelijk uiteen. Duurzaamheidsambities, water, gezondheidsaspecten, komen aan de orde en bespreken we integraal. Ook kunnen we juridische en financiële voorwaarden bespreken. Alle partijen zitten samen aan tafel. Zo maken we een integraal afgewogen advies om het plan haalbaar en beter uitvoerbaar te maken. Het gesprek resulteert in een beslissing of het ontwerp van je initiatief gereed is voor de aanvraag van de omgevingsvergunningsactiviteit. En daarmee voldoet aan alle afspraken die aan de Omgevingstafel zijn gemaakt.

Eindadvies traject Verkennen en begeleiden initiatief

De uitkomst van de adviezen van het traject Verkennen en Begeleiden Initiatief zijn geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Juridisch kun je geen bezwaar maken tegen de uitkomst. 

Hoelang duurt het? 

Het afhandelen van het traject Verkennen en Begeleiden Initiatief tot aan de Omgevingstafel duurt ongeveer 9 weken. Het is afhankelijk van verschillende aspecten gedurende het gehele traject. De termijn van de Omgevingstafel gaat in overleg met de betrokken partijen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening