Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Aanbevelingen

Welstand 2014-2020

 • Ontwikkel kaders voor de verdichtingsopgave, bijvoorbeeld een hoogbouwvisie.
 • Zorg bij stadsvernieuwing voor integrale toetsingskaders en stedenbouwkundige doorontwikkelingsvisies.
 • Heroverweeg het welstandsbeleid: moet Almere helemaal welstandsvrij worden of moet er  juist zwaarder ingezet worden op welstand? Of zou de ruimtelijke kwaliteit veel breder kunnen worden aangevlogen met een overkoepelende Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Woongeluk

 • Ontwikkel vooral voor kleine woningen aanvullend beleid dat de excessen van transformatie en verdichting voorkomt.
 • Zorg dat de Woonvisie niet alleen de kwantitatieve, maar ook de kwalitatieve verdichting van Almere waarborgt.

Erfgoed

 • Laat de transformatie van stedelijke ruimtes en gebied als het Stationsplein, het Stationsgebied, Almere Buiten Centrum of Almere Haven Centrum voorafgaan door een cultuurhistorische verkenning
 • Faciliteer opdrachtgevers voor transformatie van door de stad erkende Iconen in het doen van haalbaarheidsonderzoeken.
 • Ontwikkel een hoogbouwvisie zodat je als gemeente regie kan voeren op de ontwikkeling van een stadssilhouet voor Almere.

Landschap

 • Stel criteria op waar de inpassing van zonneparken aan moet voldoen zodat plannen daarop kunnen worden getoetst.
 • Stel als voorwaarde voor zonneparken dat een compleet inrichtingsplan wordt gemaakt door een landschapsarchitect. Met een herstelplan voor de locatie na afschrijving en verwijdering van de zonnepanelen.
 • Verbind aan gronduitgifte de verplichting daken volledig te benutten voor energieproductie, wateropvang en biodiversiteit (zonnepanelen en vegetatiedaken). NB: de gemeente kan ook zonder gronduitgifte plaatsing van zonnepanelen op daken afdwingen.

Reclame

 • Reclame heeft grote invloed op de gemoedstoestand van de mens. Daarom is het in een tijd van technologie en digitalisering goed om ons af te vragen of overbodige, bewegende en lichtgevende reclame in de publieke ruimte nog willen toestaan. Almere kan hierin een voorbeeld zijn, passend bij een moderne experimentele stad met een sterke toekomstvisie.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening