Direct naar paginainhoud

Reclame

Je bent wat je eet. Als we stad vanuit dat perspectief eens bekijken: de manier waarop wij de ruimte bewonen, bebouwen en behandelen, laat iets zien van ons zelf.

Als we vanuit dat perspectief naar de stad kijken: de manier waarop professionals en gebruikers de publieke ruimte bebouwen , bewonen en behandelen zegt iets over onszelf.

Als nieuw architect-lid van de Welstandscommissie keek ik uit naar het bediscussiƫren en bespreken van de architectuur en kwaliteit van gebouwen.

We weten inmiddels goed wat een met aandacht gebouwde omgeving doet met het geluksgevoel van de mens. We verblijven graag in een omgeving die mooi is vormgegeven.  Andersom is ook waar. Een onrustige omgeving maakt onrustig en een verrommelde of enigszins verwaarloosde omgeving zorgt ervoor dat je liever ergens anders wil zijn. Laat staan dat we de plek ons toe-eigenen en ervoor gaan zorgen en onderhouden.

Terugblikkend op dit jaar hebben we sterke en interessante ontwerpen met visie voorbij zien komen, maar zeker ook mindere. Door een gesprek met de architect en opdrachtgever was het mogelijk de vaak kortetermijnvisie te verlengen en de kwaliteit en daarmee de duurzaamheid van het gebouw en omgeving te versterken.

Naast architectuur en visies hebben we dit afgelopen jaar ook veel reclame beoordeeld. Vaak konden we het snel goedkeuren, omdat de reclame binnen de opgestelde regels van de Welstandsnota en zorgvuldig was vormgegeven. Maar soms riep het inhoudelijke discussies op. Dan ging het met name over de dominante rol van reclame in de publieke ruimte en de impact hiervan.

Voor deze column wil ik eens teruggaan naar de fundamentele gedachte waarvoor reclame eigenlijk bedoeld is. Ik laat dit zien aan de hand van twee voorbeelden. Allereerst de grote reclamezuilen langs de snelwegen. Deze hebben een behoorlijke impact op de landschappelijke omgeving en doen mee in de landelijke discussie over de verrommeling van het snelweglandschap.

Het doel van deze reclamepalen is dat we van een flinke afstand het restaurant of het tankstation zien en zo tijdig de afslag nemen. Maar tegenwoordig staat deze reclame automatisch op je Google Maps, Waze of TomTom. Mag ik dan tot de voorzichtige conclusie komen dat deze wegreclames overbodig zijn geworden en hun doel niet meer dienen. Kunnen we ze afschaffen?

Het tweede voorbeeld: mensen zijn zich nog nooit zo bewust geweest van hun directe omgeving als afgelopen jaar door Corona. Het op adem kunnen komen met een wandelingetje in de directe omgeving van je huis is van groot belang gebleken voor de mentale gezondheid van de mens.

Tijdens onze (werk)dag worden we van alle kanten overladen met contante reclameprikkels op je computer, telefoon,  social media als Twitter en Instagram. Deze overkill aan informatie is van negatieve invloed op de menselijke geest en zijn welzijn. We kunnen niet meer goed actief nadenken, komen in een reactieve staat, onbewust beĆÆnvloed door alle reclame, beelden en geluiden. Zo kom ik bij de verlichte en bewegende reclame in de openbare ruimte. Waarom zullen we deze overbodige (en geestvervuilende) reclame in de publieke ruimte toe blijven staan als we weten dat het negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid van de mens?

Reclame wordt vaak afgespiegeld als iets kleins en vooral praktisch, maar het heeft grote invloed op de gemoedstoestand van de mens. Daarom is het in een tijd van technologie en digitalisering een goede vraag of we overbodige, bewegende en lichtgevende reclame in de publieke ruimte nog willen toestaan. Almere kan hierin een voorbeeld zijn, passend bij een moderne experimentele stad met een sterke toekomstvisie.

Laten we niet doorgaan met het volgen van oude patronen en de bekende vertrouwde rechte weg te managen, maar de vraag stellen of de gedachtes nog wel actueel zijn en passen in de toekomst van een moderne stad als Almere. Durft Almere het aan hierin koploper te zijn en het verschil te maken.

Jolijn Valk

Aanbevelingen reclame

Reclame heeft grote invloed op de gemoedstoestand van de mens. Daarom is het in een tijd van technologie en digitalisering goed om ons af te vragen of overbodige, bewegende en lichtgevende reclame in de publieke ruimte nog willen toestaan. Almere kan hierin een voorbeeld zijn, passend bij een moderne experimentele stad met een sterke toekomstvisie.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening