Skip to content

Uitkering aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen

Bent u zelfstandig ondernemer? En ervaart u financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als u aan de voorwaarden voldoet. Meldt u zich hiervoor bij het Zelfstandigenloket Flevoland.

Vraag dus geen uitkering aan via de Snelbalie hieronder. Deze is niet bedoeld voor zelfstandigen.

Meer informatie over ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers

Heeft u geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) om rond te komen en kunt u zelf niet genoeg verdienen? Op deze pagina vraagt u online een bijstandsuitkering aan. Een bijstandsuitkering is een tijdelijke ondersteuning van de gemeente. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen verdient.

Er zijn verschillen tussen de diverse uitkeringen (en ook van wie u deze uitkering krijgt). Weet u welke uitkering in uw situatie de juiste is? Om u daarmee te helpen, hebben we vijf stappen voor u op deze website geplaatst.

Lees onderstaande tekst zorgvuldig door voordat u begint aan de stappen 1 t/m 5!

 • Het is belangrijk om voordat u start met de aanvraag (stap 5), alle benodigde papieren opgeslagen te hebben op uw computer. Welke papieren dat zijn, vindt u door te klikken op onderstaande button. Deze papieren mogen niet groter zijn dan 1 MB. Er zit een tijdslimiet op het invullen van de aanvraag. Als u tijdens de aanvraag nog moet zoeken naar de juiste papieren gaat de aanvraag niet door wegens het overschrijden van deze tijdslimiet.

lijst bewijsstukken 

 •  Het is niet mogelijk om de aanvraag te starten zonder uw DigiD (en dat van uw partner). Heeft u (of uw partner) nog geen DigiD? Dan duurt de aanvraag hiervan ongeveer 5 werkdagen, houd hier dus rekening mee. (Zie hiervoor ook stap 4).
 • Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen. Check zo nodig ook uw spammail. Dit is belangrijk, want als u dat emailtje niet heeft ontvangen is uw aanvraag niet bij ons binnen gekomen en kunnen wij niet starten met de afhandeling. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036, onder vermelding van ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

 • Heeft u hulp nodig bij uw online aanvraag? Maak dan een afspraak met Werk en Inkomen via 14036 onder vermelding van “aanvraag bijstandsuitkering”.

Doorloop alle 5 de stappen hieronder om uw aanvraag in te dienen

 • Lees zowel stap 1 als stap 2 om te bepalen waar u mogelijk recht op heeft.
 • Ook de verdere stappen dient u allemaal zorgvuldig door te lezen.
 • Bij stap 5 komt u bij een online vragenlijst via de button -> AANVRAAG UITKERING STARTEN. Deze vragenlijst vult u in op een computer (PC) of laptop. Niet op een tablet of smartphone! Op een tablet of smartphone is het mogelijk dat uw aanvraag niet goed verzonden wordt naar de gemeente.

Stap 1: Heeft u recht op een uitkering van het UWV?

 • Zit u bijna of sinds kort zonder werk? 
 • Bent u ziek? 
 • Heeft u een arbeidsbeperking waardoor u niet kunt werken? 
 • Bent u zwanger? 

In sommige van deze gevallen heeft u recht op een uitkering van het UWV. Bijvoorbeeld een ww-uitkering, een uitkering vanuit de ziektewet of een andere uitkering. Op de website van UWV kunt u controleren of u recht heeft op deze uitkeringen.

Direct naar UWV

Heeft u geen recht op een uitkering van het UWV? Ga dan door naar stap 2. Misschien heeft u recht op een bijstandsuitkering (of IOAW-uitkering) van de gemeente.  

Stap 2: Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?

Heeft u geen recht op een uitkering van UWV? En geen ander (voldoende) inkomen?

Mogelijk heeft u dan recht op een bijstandsuitkering. U kunt in Almere een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in Almere woont, 
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt, 
 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent, 
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven, 
 • geen andere uitkering kunt krijgen, 
 • geen of een bescheiden vermogen (spaargeld / waardevolle bezittingen) hebt.

Met vermogen bedoelen wij hier: een 2de huis (in het buitenland), spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365 niet mee. Is uw auto meer waard dan €1.365, dan wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

€ 12.040  (totaal van u samen)

Alleenstaande ouder

€ 12.040 

Alleenstaande

€   6.020

 

Geldt bovenstaande voor u? Ga dan door naar stap 3.

Stap 3: Ben je jonger dan 27 jaar?

Wanneer je als jongere een bijstandsuitkering wilt aanvragen, dan gelden er een paar extra regels. Bij het aanvragen van een bijstandsuitkering wordt een zoekperiode opgelegd van 4 weken. In deze 4 weken wordt er van je verwacht dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je terug kan keren naar school. Je moet wel alvast een bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de datum van je eerste melding.  

Aanmelden en zoekperiode

Vraag via de link onder stap 5 een bijstandsuitkering aan. De zoekperiode van 4 weken start nu.  De melddatum wordt geregistreerd en je krijgt een bevestigingsmail met informatie.  

Wat moet je na 4 weken kunnen laten zien?

Je moet kunnen laten zien dat je actief bent geweest met het zoeken naar werk of een opleiding. Het vrijblijvend onderzoeken via internet zonder verdere vervolgacties is niet voldoende. Deze activiteiten kun je bijhouden op het activiteitenoverzicht (deze kan je printen en invullen).

Hoe zit het met je opleiding?

 • Heb je geen startkwalificatie? (dit is een afgeronde opleiding op MBO-2, Havo of VWO niveau) en wel de mogelijkheid om deze te behalen? Dan moet je op zoek naar een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering.
 • Ben je wel in het bezit van een startkwalificatie en vergroot jij door het volgen van een vervolgstudie waarbij je recht hebt op een studiefinanciering, jou kansen op de arbeidsmarkt ook dan dien je je scholingsmogelijkheden te onderzoeken.
 • Als het niet mogelijk is om een opleiding te volgen, dan dien je je aantoonbaar in te spannen om algemeen geaccepteerd werk te vinden binnen de 4 weken zoektermijn. Dit geldt ook als je je niet op tijd in kan schrijven voor een opleiding of een langere periode moet wachten tot je opleiding start.

Bij scholing gaat het om de volgende activiteiten:

 • Een verklaring van het Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt (RMC) waaruit een bindend studieadvies blijkt.
 • Een inschrijfbewijs en startmoment van een passende opleiding(en).
 • Een afspraakbevestigingen van gesprekken op school of het Loopbaan Expertisecentrum van ROC Flevoland
 • Bewijs van afwijzing opleiding(en) met opgaaf van reden
 • Overige documenten die kunnen aantonen dat je je hebt ingespannen om een passende opleiding te vinden.

Bij arbeid gaat het erom dat je:

 • Minimaal 10 passende sollicitaties per week verricht en dit bijhoudt op het activiteitenoverzicht. 
 • Bij minimaal 3 uitzendbureaus staat ingeschreven en dat je deze iedere 2 weken bezoekt.
 • Minimaal bij 5 vacaturewebsites staat ingeschreven
 • CV up-to-date is.

Indien je van mening bent dat je niet kan werken of naar school kan, dien je hier bewijsstukken van te overleggen.

Bijhouden en bewaren van gegevens

Je moet alle documentatie van verrichte sollicitaties, ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en afwijzingen bewaren. Ook alle bewijzen van inschrijvingen, uitnodigingen en/of afwijzingen voor opleidingen en overige correspondentie met scholen, moet je bewaren.

Niet vrijblijvend!

Het is belangrijk dat je je zoekperiode goed invult. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van je uitkering. In het uiterste geval, bijvoorbeeld als je van plan bent om helemaal niet mee te werken, kan de uitkering zelfs geweigerd worden.

Zoekperiode voorbij en dan!

Als je in deze 4 weken alle mogelijke moeite hebt gedaan om werk te zoeken of uitgezocht hebt of je terug kan keren naar school, maar beide activiteiten zijn niet gelukt, dan kan je opnieuw een aanvraag indienen via “stap 5”. Dit moet je zo spoedig mogelijk doen, uiterlijk binnen 3 weken na het einde van je zoekperiode. Vul bij die aanvraag de melddatum in die je eerder hebt gekregen in je bevestigingsmail.

Uitzondering zoekperiode

 • Je ontvangt nu nog een WW-uitkering? Dan moet je vier weken voordat je WW-uitkering eindigt, je melden voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Doe je dit niet, dan geldt alsnog een zoekperiode van 4 weken. 
 • Je hebt geen zoekperiode als je verhuist naar Almere vanuit een andere gemeente, waar je op het  moment van de verhuizing aansluitend een bijstandsuitkering ontving.

Stap 4: Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

A. DigiD  

Bent u (en uw partner) in het bezit van een DigiD? Deze heeft u namelijk nodig voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.

 • U heeft nog géén DigiD

Voordat u kan starten met het aanvragen van de bijstandsuitkering  moet u twee dingen doen:

1. Vraag direct een DigiD aan op DigiD.nl. Vraag een DigiD aan
Let op! Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u uw DigiD binnen hebt.

2. Meld u vandaag nog bij de gemeente Almere, via onderstaande button. Daarmee komt u bij het online formulier. Met dit online formulier geeft u aan dat u vandaag een uitkering wilde aanvragen en dat u vandaag uw DigiD heeft aangevraagd. Deze datum wordt dan vastgelegd bij de gemeente als de zogenaamde meldingsdatum. Dat is belangrijk omdat uw uitkering (als deze wordt toegekend) pas in kan gaan vanaf de meldingsdatum.

Online aanmelden bij gemeente Almere

 • U heeft een DigiD -> Ga dan door naar punt B

B. Een e-mailadres

We hebben uw e-mailadres nodig om een aantal zaken naar u toe te sturen:

 • Bevestiging van uw aanvraag
 • Uitnodiging om online vragen te beantwoorden over werk en zorg

Heeft u geen e-mailadres? U kunt een e-mailadres aanmaken. Als dat niet zelf lukt, kunnen vrienden, familie of een hulpverlener u mogelijk helpen. Als dat niet lukt of u heeft geen internet, dan kunt u een aanvraag indienen zonder e-mailadres. Maak daarvoor een afspraak bij de balie Sociaal Domein via telefoonnummer 14036 onder vermelding van “aanvraag bijstandsuitkering”.

C. Uw bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om te beoordelen of u recht heeft op een uitkering. U kunt de bewijsstukken die u nu heeft meteen online meesturen bij uw aanvraag. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw verzoek kunnen behandelen.

Welke bewijsstukken?

U heeft eerder bij de inleiding al via de onderstaande button kunnen zien welke bewijsstukken u nodig heeft en deze klaar gezet op uw pc (max. 1MB per bewijsstuk).

Lijst bewijsstukken

 

Let u op een aantal zaken:

 • Met de  KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken. Dan kunt u ze meteen online meesturen met de aanvraag.
 • Hoe completer u uw aanvraag instuurt, hoe sneller wij uw recht op een uitkering kunnen bepalen. Maar wacht niet met aanvragen totdat u alle bewijsstukken heeft. U kunt ze ook later nasturen. 

D. Een computer

Maak gebruik van een computer voor het doen van uw aanvraag. Het invullen van de online vragenlijst via een mobiele telefoon gaat nogal eens mis. De kans is groot dat dan de aanvraag niet goed binnenkomt bij de gemeente. 

Stap 5: Aanvraag starten

Een uitkering aanvragen gaat via de beveiligde website de Snelbalie. Als u op onderstaande groene button klikt, dan komt u op deze website terecht.

 • Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en is mogelijk van 06.00 uur in de ochtend tot 24.00 uur in de nacht. 
 • Vul de vragenlijst niet in op uw mobiele telefoon. De kans is groot dat uw aanvraag niet goed wordt verzonden naar de gemeente Almere. Heeft u de vragenlijst recent toch ingevuld op uw mobiele telefoon? Controleer dan of uw een e-mail ter bevestiging binnen heeft gekregen. Nee? Neem dan contact op met de gemeente via 14036 onder vermelding van “aanvraag bijstandsuitkering”.
 • Als u 15 minuten geen toets aanraakt/niets invult, dan moet u daarna opnieuw inloggen met uw DigiD. De antwoorden die u al heeft ingevuld blijven wel bewaard.
 • In totaal heeft u 3 uur de tijd om het programma af te ronden.
 • Zorg dat u uw bewijsstukken bij de hand heeft en al opgeslagen op uw pc. 
 • Als u alle vragen heeft beantwoord, dan kunt u de aanvraag insturen.
 • Net zoals het systeem van de Belastingdienst, zijn een aantal zaken van u al bekend bij de Snelbalie. Dit heet het Digitaal Klantdossier. Het maakt het invullen makkelijker.

Aanvraag uitkering starten (Snelbalie)

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag gelukt? Dan heeft u een bevestiging in de mailbox van het door u opgegeven e-mailadres gekregen. Controleer ook uw spammail.

Is er iets misgegaan of wilt u graag hulp bij uw aanvraag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met de gemeente op via 14 036 onder vermelding van “aanvraag bijstandsuitkering” of ga naar de balie Sociaal Domein in het Stadhuis.

Wat gebeurt er verder na uw aanvraag:

 • U wordt uitgenodigd voor een aanvraaggesprek. De inkomensconsulent die uw aanvraag in behandeling neemt, zal binnen een week telefonisch contact met u opnemen.
 • Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben, wordt dit in de uitnodigingsbrief voor het aanvraaggesprek vermeld. Zijn er obstakels voor u om te werken, dan maakt u samen met een klantmanager een plan van aanpak. U kunt dan denken aan een traject om u voor te bereiden op reguliere arbeid of u te begeleiden richting de juiste zorginstanties.  

Besluit

Heeft u alle bewijsstukken volledig en op tijd aangeleverd, bent u op het aanvraaggesprek en ook op de Startdag geweest? En hebben wij geen verdere vragen meer? U krijgt dan binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Na uw aanvraag: Extra bewijsstukken aanleveren

Heeft u uw aanvraag ingediend? En zijn er nog bewijsstukken die nodig zijn voor uw aanvraag? Dat kunt u doen op 2 manieren:

1. Bewijsstukken uploaden

Via onderstaande link kunt u de bewijsstukken in 1 keer uploaden en naar de gemeente sturen:

Uploadformulier (bewijsstukken)

Let u op een aantal zaken:

 • Bewijsstukken mogen niet groter zijn dan 1 MB.
 • Met de KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken.

2. Langs komen bij balie Sociaal Domein

U kunt uw bewijsstukken ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt hiervoor tussen 08:30 uur tot 17:00 uur terecht bij de balie.

Na uw aanvraag: Vragen over werk beantwoorden

Het zoeken en vinden van werk staat voorop bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Daar krijgt u hulp bij. Via het programma SZeebra heeft u een persoonlijke online omgeving waar u onder meer vragenlijsten in kunt vullen, vacatures kunt zoeken, uw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen. Vóór het intakegesprek beantwoordt u op SZeebra een aantal vragen over werk en scholing.

Als werk nog niet mogelijk is, kunnen de vragen ook gaan over zorg en participatie.

In de instructie SZeebra  leest u hoe het programma werkt. Als u een aanvraag heeft ingediend, krijgt u van ons inloggegevens voor SZeebra.

 

 

Uitkering aanvragen voor daklozen

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

 2. Neem deze bewijsstukken mee:
 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • Afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
 • Bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft;

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Een uitkering en op vakantie?

FAQ Aanvraag uitkering

BewijsstukkenDe online vragenlijst (snelbalie)Heb ik recht?StoringWachten en voorschotWerken en zorg
Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?
 • Als u zelf uw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van u en uw partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat u niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • U kunt ook een foto maken van uw bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).
Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

U kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag.

U kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen.

De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

 

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

U kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document uw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na uw aanvraag uploaden: Via de groene button kunt u de bewijsstukken uploaden. U krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: U kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar info@almere.nl . Om ervoor te zorgen dat uw stukken op de plek van bestemming komen, moet u in het “onderwerp” vermelden: Werk en Inkomen. Vergeet niet in uw e-mail uw voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als u niet weet wat uw klantnummer is, vermeld dan uw geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: U kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen u dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.


Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

 Als u de stukken via het digitale uploadformulier heeft ingestuurd, heeft u een bevestiging gekregen via e-mail. Als u de stukken heeft meegestuurd met uw aanvraag heeft u een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als u de stukken heeft ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer heeft u ook een bevestiging gekregen.

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Het is op dit moment niet te adviseren om uw aanvraag in te dienen via uw mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren uw aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm.

Zolang uw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kunt u de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer heeft geduurd, kunt u opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

U ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@almere.nl Als u het bericht niet in uw postvak van uw e-mailaccount kunt vinden, controleert u dan uw spam folder.

Heeft u geen mail ontvangen, controleer dan of u de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als u de vragenlijst al heeft afgesloten kunt u opnieuw inloggen met uw DigiD.

Op de laatste pagina staat dat u klaar bent met het indienen van uw aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten.

Heeft u daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

U kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als uw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor u geldende bijstandsnorm is.

Hoe kunt u dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijgt u op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvangt u op dit moment of ontving u tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

U antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

U krijgt later de vraag of uw inkomen heeft (bij het onderdeel inkomen). Daar geeft u uw WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar u voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor u deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

U kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we u aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

U heeft een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat u in uw eigen bestaan te voorziet met een deel van uw vermogen. 

Zodra uw vermogen onder de vermogensgrens komt, en u dit geld op een verantwoordelijke manier heeft uitgegeven, kunt u mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij u aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. U gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. U neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

U kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U heeft  geen woonadres in Almere, maar u verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer u voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft kunt u daar een postadres krijgen. U moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer u niet bij het Leger des Heils verblijft kunt u via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.
Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kunt u vinden op

www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld

 

 

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Bent u boven de 21 en ontvang u geen studiefinanciering? Dan bent u een kostendeler als u samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. U kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Bent u kostendeler dan ontvangt u een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. U bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vult u dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt uw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. U kunt dat doen met dit formulier.

Online melden 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via 14 036.

Krijg ik een voorschot?

Als u een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat u geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten uw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van u nodig hebben, als u niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij u ontheffen van uw arbeidsplicht. Wel maken we dan met u afspraken over wat u wel gaat doen. U wordt niet ontheven van uw re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra uw uitkering is toegekend krijgt u een vast contactpersoon. Wanneer u een traject volgt via de gemeente, krijgt u voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat u uw best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van u dat u solliciteert.

Alleen in dringende situaties kunt u van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als u (langdurig) ziek bent. Als zo’n dringende situatie zich voordoet kunt u contact opnemen met uw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als u een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in uw kansen op werk.  U neemt deel aan workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijgt u voorlichting over uw rechten en plichten tijdens de uitkering.

U heeft tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door u ingeleverde bewijsstukken met u door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.

Wat vindt u van onze website?