Direct naar paginainhoud
menu

Uitkering aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen

Bent u zelfstandig ondernemer? En ervaart u financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als u aan de voorwaarden voldoet. Meldt u zich hiervoor bij het Zelfstandigenloket Flevoland.

Vraag dus geen uitkering aan via de Snelbalie hieronder. Deze is niet bedoeld voor zelfstandigen.

Meer informatie over ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers

Heeft u geen inkomen? Of is uw inkomen te laag om van te leven? Kijk hier of u een bijstandsuitkering kunt aanvragen en hoe dat gaat. Een bijstandsuitkering is een ondersteuning door de gemeente. Deze uitkering is tijdelijk en duurt totdat u zelf genoeg inkomen verdient.
U vraagt de bijstandsuitkering online aan op deze website. Dat kan via de Snelbalie.
Bekijk de video over de Snelbalie.

Heeft u hulp nodig bij uw online aanvraag?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.
U hebt een DigiD nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen. Hebt u (of uw partner) nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan. Dat kan hier: Vraag een DigiD aan

Let op! Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u uw DigiD binnen hebt.
Doorloop nu alle zes stappen om uw aanvraag in te dienen.

Stap 1: Heeft u recht op een uitkering van het UWV?

Geldt een van de volgende situaties voor u?

  • Zit u bijna of sinds kort zonder werk?
  • Bent u ziek?
  • Hebt u een arbeidsbeperking waardoor u niet kunt werken?
  • Bent u zwanger?

Misschien hebt u dan recht op een uitkering van het UWV. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering.

Controleer bij het UWV of u recht hebt op een van deze uitkeringen.

Direct naar UWV

Geen recht (meer) op een uitkering van het UWV? Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?

U kunt in Almere een bijstandsuitkering aanvragen als u:

• in Almere woont;
• Nederlander bent, burger van de Europese Unie of een geldig verblijfsdocument hebt;
• ouder bent dan 18, maar onder de AOW-leeftijd;
• niet genoeg inkomen hebt om van te leven;
• geen andere uitkering kunt krijgen;
• spaargeld of kostbare spullen hebt die onder de vermogensgrens blijven.

Zie ook: Bijlage vermogensgrens 

Ontvangt u op dit moment nog een WW-uitkering? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen vanaf 4 weken voordat uw WW-uitkering eindigt.

Bent u dakloos?

1. Ga naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur).
2. Neem deze bewijsstukken mee:
• Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs),
• Overzichten van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan,
• Bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten hebt. Misschien hebben wij nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Dat vertellen wij u tijdens het inloopspreekuur. Wij vragen u dan om deze bewijsstukken later aan te leveren.

Voldoet u aan de voorwaarden? Ga dan door naar stap 3.

Stap 3: Bent u ouder of jonger dan 27 jaar?

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan gelden er extra regels. Ga hier verder.

2. Bent u jonger dan 27 jaar, maar is uw partner 27 jaar of ouder?

Dan kunt u verder gaan met het aanvragen van een uitkering. Voor u geldt dan wel een zoekperiode. Lees hier wat een zoekperiode inhoudt.

Bent u 27 jaar of ouder?

Dan kunt u verder gaan met het aanvragen van een uitkering. 

Ga door naar stap 4.

Stap 4: Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

A. DigiD

U hebt een DigiD nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen. Hebt u nog geen DigiD?
Dan kunt u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Wat u dan kunt doen:

1. Vraag een DigiD aan. Dat kan hier: Vraag een DigiD aan
Let op! Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor u uw DigiD binnen hebt.

2. Meld u direct bij de gemeente Almere, via onderstaande button. U komt nu bij een online formulier. Daarmee geeft u aan dat u vandaag een uitkering wilde aanvragen, maar dat u eerst een DigiD moet aanvragen. De datum van vandaag wordt dan vastgelegd bij de gemeente. Dat heet de ‘meldingsdatum’. Dat is belangrijk omdat uw uitkering (als deze wordt toegekend) pas in kan gaan vanaf de meldingsdatum.

Online aanmelden bij gemeente Almere

B. E-mailadres

We hebben uw e-mailadres nodig om een aantal zaken naar u toe te sturen:
• een bevestiging van uw aanvraag;
• een uitnodiging om online vragen te beantwoorden over werk en zorg.

Hebt u geen e-mailadres? U kunt een e-mailadres aanmaken. Als dat niet zelf lukt, kunnen vrienden, familie of een hulpverlener u mogelijk helpen. Als dat niet lukt of u als u geen internet hebt, dan kunt u een aanvraag indienen zonder e-mailadres. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

C. Bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om te beoordelen of u recht hebt op een uitkering. U kunt de bewijsstukken die u nu hebt meteen online meesturen bij uw aanvraag. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw verzoek kunnen behandelen.

Welke bewijstukken hebt u nodig?

Lees dit in de Lijst bewijsstukken

Let u op:
• Het is belangrijk bewijsstukken eerst op te zoeken en op te slaan op uw computer. Pas daarna begint u met de online aanvraag. U voorkomt daarmee dat de aanvraag wordt stopgezet omdat u tussendoor te lang moet zoeken.
• Een bewijsstuk mag niet groter zijn dan 1MB.
• Met de KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken. Dan kunt u ze meteen online meesturen met de aanvraag.
• Hoe completer u uw aanvraag instuurt, hoe sneller wij uw recht op een uitkering kunnen bepalen. Maar wacht niet met aanvragen totdat u alle bewijsstukken hebt. U kunt ze ook later nasturen.

D. Computer

Gebruik een computer of laptop om uw aanvraag te doen. Dus geen tablet of smartphone! Daarmee kunt u uw aanvraag niet goed verzenden naar de gemeente.

Stap 5: Rechten en plichten

U kunt nu de uitkering aanvragen. Bedenk dat een uitkering een tijdelijke ondersteuning door de gemeente is. Het is de bedoeling dat u zelf inkomen gaat verdienen. Daarom horen bij een bijstandsuitkering rechten en plichten. Bekijkt u het filmpje hierover.

Stap 6: Aanvraag starten

U vraagt de uitkering aan via de groene knop hieronder. U komt dan bij de Snelbalie. Dat is een online programma waarin u een uitkering kunt aanvragen.

Let op:
• Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.
• Het invullen is mogelijk van 06.00 uur in de ochtend tot 24.00 uur in de nacht.
• Gebruik geen mobiele telefoon voor het invullen. De kans is groot dat uw aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar ons. Hebt u de vragenlijst toch ingevuld op uw mobiele telefoon? Controleer dan of u een e-mail ter bevestiging binnen hebt gekregen. Nee? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.
• Zorg dat u uw bewijsstukken bij de hand hebt en al opgeslagen op uw pc.
• Als u 15 minuten geen toets aanraakt/niets invult, dan moet u daarna opnieuw inloggen met uw DigiD. De antwoorden die u al hebt ingevuld blijven wel bewaard.
• U hebt 3 uur de tijd om het programma af te ronden.
• U zult zien dat een aantal zaken van u zijn al bekend bij de Snelbalie. Dit heet het Digitaal Klantdossier.

Controleer na uw aanvraag altijd of u een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen! Check zo nodig ook uw spammail.

Dit is belangrijk, want als u die e-mail niet hebt ontvangen, is uw aanvraag niet bij ons binnen gekomen. Dan kunnen wij niet starten met de afhandeling.
Geen e-mail ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

Aanvraag uitkering starten (Snelbalie)

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Hebt u een bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven? Dan is uw aanvraag gelukt! Controleer ook uw spammail als dat nodig is.

Is er iets misgegaan of wilt u graag hulp bij uw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’. U kunt ook langs gaan bij de balie Sociaal Domein in het Stadhuis.

Gesprek

Na uw aanvraag nodigen wij u uit voor een aanvraaggesprek. Dat doet de inkomensconsulent die uw aanvraag in behandeling neemt. Dit gesprek is verplicht. De inkomensconsulent belt u binnen een week om een afspraak voor het gesprek te maken. Deze afspraak wordt bevestigd met een brief. Daarin staat of wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben.

Besluit

Wij kunnen een besluit nemen zodra u:
• alle bewijsstukken volledig hebt aangeleverd;
• alle bewijsstukken op tijd hebt aangeleverd
• u op het aanvraaggesprek bent geweest;
• en wij verder geen vragen meer hebben.

U krijgt dan binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Duurt de afhandeling langer dan 4 weken, dan ontvangt u van ons een voorschot. Het voorschot is 90% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is. U krijgt later de 10% nog bijgeschreven als de uitkering wordt toegekend.
U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle nodige gegevens aan ons hebben doorgegeven.

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
Als later tijdens de afhandeling blijkt dat u geen recht hebt op een uitkering, moet u het voorschot terugbetalen.

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld

Na uw aanvraag: extra bewijsstukken aanleveren

Hebt u uw aanvraag ingediend? En moet u nog extra bewijsstukken inleveren? Dat kunt u doen op 2 manieren:

1. Bewijsstukken uploaden

U kunt de bewijsstukken in 1 keer uploaden en naar de gemeente sturen. Dat kan via deze link:
Uploadformulier (bewijsstukken)

Let op:
• Bewijsstukken mogen niet groter zijn dan 1 MB.
• Met de KopieID-app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken.

2. Afspraak maken bij balie Sociaal Domein

U kunt uw bewijsstukken ook langs brengen bij de balie Sociaal Domein. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Na uw aanvraag: Vragen over werk beantwoorden

Wie een uitkering aanvraagt, moet werk zoeken. Daar helpen wij u bij. Na uw aanvraag krijgt u van ons per mail een vragenlijst toegestuurd. Hierin staat een aantal vragen over werk en scholing. Aan de hand van uw antwoorden bepalen wij hoe wij u het beste kunnen begeleiden.

Daarna nodigt een klantmanager van Werk & Inkomen u uit voor een re-integratiegesprek. Voor dat gesprek ontvangt u informatie van ons over het programma Szeebra. Dat is een online programma waarin u vragenlijsten kunt invullen, vacatures kunt zoeken, uw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen. In de instructie SZeebra leest u hoe het programma werkt.

Als werk nog niet mogelijk is, kunnen we praten over andere manieren om actief te zijn en/of zorg die u nodig hebt.

FAQ Aanvraag uitkering

Wat vindt u van onze website?