Maaien

Op steeds meer plekken in Almere maaien we het gras op een nieuwe manier. Dit noemen we ecologisch maaien. Ecologisch maaien betekent dat we gras, kruiden en ander groen langer laten groeien. Het groen op velden en bermen wordt dan hoger en dit geeft veel mogelijkheden voor verschillende insecten, dieren en plantensoorten. Zo helpen we de natuur een handje. We hebben in Almere al meer dan 400 hectare ecologisch beheerd gras.

Hoe maaien we

We kunnen niet overal ecologisch maaien, daarom kiezen we verschillende manieren om te maaien. Zo wordt per berm of veld gekeken wat het best past. Meestal betekent dit dat het gras één of twee keer per jaar wordt gemaaid. In heel Almere liggen velden en bermen, deze maaien we op verschillende momenten in het jaar. Daardoor zijn er in de stad altijd velden met lang gras en bloemen. Zo zorgen we ervoor dat insecten altijd voeding en een slaapplek kunnen vinden. We zoeken naar mogelijkheden om de hoeveelheid ecologisch beheerd groen uit te breiden.

Bijvriendelijke gemeente

Almere is één van de bijvriendelijke gemeentes. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan een aantal voorwaarden, die er voor zorgen dat bijen kunnen wonen in de stad. We zorgen bijvoorbeeld altijd voor bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. In Almere zijn het afgelopen jaar veel bermen en grasvlakken omgetoverd tot kruidenrijk grasland wat voedsel is voor bijen. Ook werken we aan meer natuurlijke nestelplekken. 

Wat merkt de stad hiervan

Insecten en dieren zijn belangrijk in het beheer van de stad. Door te zorgen voor hoog gras, ontstaat er bijvoorbeeld een leefgebied voor dieren die de eikenprocessierups eten. Zo helpt het hoge gras mee aan het maken van een prettige leefomgeving. In de stad is de natuur beter te zien, door de aanwezigheid van dieren, maar ook door de plekken waar gras en bloemen langer zijn dan vroeger. Het verschil in de hoogte en hoeveelheid van gras, bloemen en bermen verandert zichtbaar voor de stad. 

Waarom maaien we niet alles ecologisch

Wanneer we een veld of berm ecologisch maaien, kan het groen wel bijna een meter hoog worden. Op sommige plekken is dit niet fijn, denk bijvoorbeeld aan een veld dat bedoelt is om te voetballen, spelen of picknicken. Ook waar honden uitgelaten mogen worden is korter gras nodig. Ook blijft bij ecologisch maaien het gras langer liggen, zo krijgt het zaad de kans om op de grond te vallen en het volgende jaar uit te komen. In woonwijken kan dit risico geven omdat nat gemaaid gras op straten en stoepen terecht komt, waardoor die glad kunnen worden. Niet alle plekken zijn dus geschikt om ecologisch te maaien. 

Verder zijn er plekken waar door te lang gras onveilige situaties kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan kruispunten en busbanen. Wanneer er daar te veel gras zou staan, kan het verkeer elkaar niet altijd zien. Er zijn trouwens ook plantensoorten die het beter doen bij het regelmatig maaien van grasvelden. Soorten als de madelief en de kruipende boterbloem verdwijnen wanneer ze worden overgroeid door hoge grassen. 

Wil je zelf ecologisch bijdragen? 

Niet alleen de gemeente, maar ook jij kan bijdragen aan een ecologische stad. Bijvoorbeeld door zelf planten op het balkon of in de tuin te zetten die voedsel zijn voor vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast is het ook mogelijk om een stuk groen van de gemeente te adopteren: zelfbeheer noemen we dat. Interesse hierin? Laat ons dit dan weten via een Melding Openbare Ruimte. Is er een plek waar je denkt dat minder gemaaid kan worden? Ook dan kan je een melding maken. Wij onderzoeken dan of het mogelijk is om daar ecologisch te maaien.   

Vragen of meer weten?

De ideeën over hoe we maaien komen uit onze ‘visie ecologie’ en de ‘visie beheer openbare ruimte’. Deze visies benadrukken het belang van een sterk ecosysteem en biodiversiteit in en rond de stad. Heb je vragen of wil je de visies lezen? Neem contact met ons op via almere.nl/contactformulier of bel op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur naar telefoonnummer 14 036.