Direct naar paginainhoud
menu

In Almere hebben we een gescheiden rioolstelsel. Het regenwaterriool is gescheiden van het riool voor vuil water.  

Verstoppingen voorkomen

Het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor vuil water zijn gemaakt om afvalwater af te voeren en vervolgens biologisch af te breken. Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Urine en ontlasting, droog toiletpapier, (af)waswater en wat door het zeefje van de spoelbak gespoeld kan worden, horen in het riool en kunnen afgebroken worden. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor de riolering en rioolwaterzuivering. Vet stolt bijvoorbeeld en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij u thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden.

Ook verderop in het riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals verstopte rioolbuizen en vastgelopen pompen. Bovendien zijn sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te zuiveren. Het afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: onze rivieren, grachten, vaarten en sloten.

Hoe kunt u verstoppingen voorkomen?

Gebruik het riool waarvoor het bedoeld is. Stoffen die niet in het riool horen, kunt u bij het huisvuil of chemisch afval aanbieden. Zo zorgen we er samen voor dat het riool goed blijft werken. De volgende materialen horen niet thuis in het riool:

 • oliën en vetten (jus, frituurvet, olijfolie);
 • etensresten
 • reinigingsdoekjes (vochtig toiletpapier, billendoekjes, vloerdoekjes, huishouddoekjes);
 • inlegkruisjes, maandverband, tampons;
 • textiel;
 • vast afval, zoals kattenbakkorrels;
 • plastic (condooms);
 • Klein Chemisch Afval (verf, terpentine, medicijnen).

Wat doe ik met Klein Chemisch Afval (KCA)?

KCA hoort niet in het riool thuis. Bewaar uw KCA apart en uit de buurt van kinderen. KCA levert u in bij verschillende winkels en bij het recyclingperron.

Wat moet ik doen wanneer de gemeente het riool doorspuit?

Als het riool verstopt zit, spuiten we het riool weer door. We informeren bewoners van tevoren met een brief over de werkzaamheden. Tijdens het doorspuiten moeten bewoners het deksel op het toilet doen en afvoerpunten tijdelijk afsluiten om overlast te voorkomen.

Verstopte riolering

Verstopte riolering

Een verstopping kan zich op drie plaatsen bevinden:

 • uw huis
 • de straat
 • de huisaansluiting (de pijp die uw huis aansluit op het gemeentelijk riool)

Als u denkt dat u een verstopping heeft, kijk dan eerst naar het water in uw toilet. Het water in het toilet moet binnen een halve minuut na doortrekken op normaal niveau zijn. Is dit niet het geval en zakt het water heel langzaam, dan hebt u waarschijnlijk een verstopping.

Als het water in de wc blijft staan, moet u vervolgens nagaan of uw buren ook last hebben van verstopping. Wanneer dit het geval is, bevindt de verstopping zich waarschijnlijk in de straat. Meld dit bij de gemeente Almere. Wij komen langs om het probleem op te lossen. Hebben uw buren geen last van verstopping? Controleer dan de afvoeraansluitingen in uw huis.

Verstopping in uw huis

Een afvoeraansluiting werkt niet
Soms werkt één rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld van een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de stankafsluiter open en maak die schoon. Ontstoppen met een simpele ontstopper is ook vaak voldoende. Pas dan op met chemische middelen. Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Helpt het niet? Schakel dan een deskundige in.

Meerdere afvoeraansluitingen werken niet
Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker wanneer geen enkele aansluiting meer werkt. Of wanneer het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is het riool onder uw huis of in uw tuin dan verstopt. Ook kan het probleem bij het openbare riool liggen.

Om de juiste oorzaak te vinden, moet u het zogenaamde ontstoppingsstuk (laten) opgraven. Dat ligt rondom de perceelsgrens, net op uw grond of de grond van de gemeente. Het ontstoppingsstuk mag niet verwijderd worden. Door het verstoppingsstuk kunt u goed zien waar een eventuele verstopping zit:

 • Ontstoppingsstuk staat vol water: het probleem zit in het openbare riool
 • Ontstoppingsstuk is droog: de verstopping zit waarschijnlijk in of rond uw huis

In beide situaties zal een ontstoppingsbedrijf het riool reinigen. Wie hiervoor moet betalen, hangt af van de plek van de verstopping. Zit het probleem in het openbare riool, dan moet de gemeente betalen. Alleen als u het riool onjuist hebt gebruikt, kan de gemeente de kosten op u verhalen. Als de verstopping in uw riool zit, moet de huiseigenaar (dus u of de verhuurder) de rekening betalen.

Bevindt de verstopping zich in de huisaansluiting? Dan ligt de zaak wat ingewikkelder. Het deel van de huisaansluiting onder uw perceel is uw verantwoordelijkheid. Het deel onder de openbare weg is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

U kunt de gemeentelijke ontstoppingsdienst laten komen. Zij spuiten eerst het gemeentelijke deel door en in overleg ook uw deel. De kosten worden verrekend.
Belt u zelf een particuliere ontstoppingsdienst om het probleem op te lossen? Dan zijn de kosten ook voor uw rekening.

Verstoppingen bij hevige neerslag

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. Het regenwater kan bij zo’n bui niet direct weg. De riolering kan een snelle verwerking van al dat water niet aan. In een gewone situatie met een normale regenbui voldoet het systeem voldoende. Mocht de verwerking van het water erg lang duren of staat er ook veel water op straat na een gewone regenbui, meld dit dan bij de gemeente Almere. Misschien is een put verstopt of de bestrating verzakt waardoor gemakkelijk plassen op straat blijven staan. Soms helpt het al als u zelf het vuil of de gevallen bladeren bij de openingen van de put wegschept.

Wat kunt u zelf doen om overlast van neerslag te voorkomen?

Door minder verharding in uw tuin aan te leggen, kan het water eerder weg. Wilt u wel bestrating in de tuin? Dan is het mogelijk om drainage aan te leggen die het regenwater kan verwerken.

Melden verstopte riolering

U kunt melding maken van een verstopte riolering via Melding openbare ruimte.

Of bel het gemeentelijk telefoonnummer 14036.

Stankoverlast

Stankoverlast in huis

Bij een normaal functionerende binnenhuisriolering mogen geen stankklachten in huis ontstaan. Check daarom bij stankoverlast of de geur daadwerkelijk van binnenuit komt. Bij stankoverlast van binnenuit is de eigenaar of de verhuurder verantwoordelijk voor het oplossen van de klachten.

Wat kan er aan de hand zijn?

Ontluchtingspijp binnenhuisriolering
Als de afvoeren borrelen, komt de stankoverlast van binnen. Er kan een probleem zijn met de ontluchtingspijp van uw binnenhuisriolering. De pijp loopt meestal tot onder het dak en kan verstopt zitten of niet breed genoeg zijn. Schakel bij deze problemen een deskundige in, zoals een installateur of loodgieter.

Rioollucht bij dakkapel of dakraam
Als u rioollucht ruikt bij uw dakraam of dakkapel is de kans groot dat uw dakraam of dakkapel te dicht naast de ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering staat. Raadpleeg voor dit probleem een deskundige.

Stankafsluiters
Hebt u last van rioollucht zonder dat de afvoeren bubbelen? Controleer dan of de stankafsluiters (bijvoorbeeld de zwanenhals onder de gootsteen) goed aangesloten zijn en werken. Bij beperkt gebruik of na een lange vakantie kan het water in het stankslot verdampt zijn. Het riool staat dan in een open verbinding met de lucht in uw huis. U lost dit probleem op door wat water in de gootsteen, wasbak of het putje te gieten.

Rubbers in leidingen
Door ouderdom kunnen de rubbers in leidingen scheuren en daardoor niet meer luchtdicht zijn. De rubbers kunt u (door een deskundige laten) vervangen.

Lekkages van de leidingen in de kruipruimte
Lekkages van de leidingen in de kruipruimte kunt u door een deskundige laten opsporen en herstellen.

Rioollucht uit de regenpijp
Omdat Almere een gescheiden rioolstelsel heeft, waardoor regenwater niet bij vuil water in de buurt komt, mag er geen rioollucht uit de regenpijp komen. Mocht dit toch het geval zijn, dan is er waarschijnlijk sprake van een foutieve aansluiting. Raadpleeg hiervoor een deskundige.

Grondwaterproblemen

Stankoverlast op straat

Rioollucht na werkzaamheden aan het openbare riool
Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze lucht trekt na een paar dagen weg. Houdt de stank langer dan twee dagen aan? Meld dit dan bij de gemeente Almere (telnr. 14 036). Wij komen langs om het probleem op te lossen.

Rioollucht uit de putten
Bij droog weer kan de stankafsluiter van de put droogstaan. Gooi bij dit probleem een emmer water in de put. Houdt de stank langer dan twee dagen aan? Meld dit dan bij de gemeente Almere (telnr. 14 036). Wij komen langs om het probleem op te lossen.

Wat vindt u van onze website?