Direct naar paginainhoud

Riolering

In Almere hebben we een gescheiden rioolstelsel. Het regenwaterriool is gescheiden van het riool voor huishoudelijk afvalwater.

Het regenwater wordt vanaf daken en straten afgevoerd naar het oppervlaktewater (zoals allen meren en sloten) en de bodem. Gooi daarom geen vuil in de putten op straat, want dit stroomt ongezuiverd het open water in. Was ook je auto niet op straat, er komen dan schadelijke stoffen, zoals olie- en rubberresten, auto-shampoos en zware metalen rechtstreeks in het oppervlaktewater.

Het riool wordt onderhouden door de gemeente Almere. We spuiten deze met regelmaat door, we informeren bewoners van tevoren met een brief over de werkzaamheden. Tijdens het doorspuiten van het riool voor huishoudelijk afvalwater moeten bewoners het deksel op het toilet doen en afvoerpunten (wasbakken, wc, douche etc.) tijdelijk afsluiten om overlast te voorkomen. Het werk van de gemeente is belangrijk, maar het is ook belangrijk dat inwoners goed om gaan met het riool en dat je weet wat je kunt doen bij overlast of verstopping.

Verstoppingen voorkomen

Het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor vuil water zijn gemaakt om afvalwater af te voeren en vervolgens biologisch te zuiveren. Alles wat je door de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Urine en ontlasting, droog toiletpapier, (af)waswater en wat door het zeefje van de spoelbak gespoeld kan worden, horen in het riool en kunnen afgebroken worden. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor de riolering en rioolwaterzuivering. Vet stolt bijvoorbeeld en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij jou thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden.

Ook verder in het riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals verstopte rioolbuizen en vastgelopen pompen. Bovendien zijn sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, niet of nauwelijks uit het water te zuiveren. Het afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: onze rivieren, grachten, vaarten en sloten.

Wat je nooit in het riool moet wegspoelen

Gebruik het riool waarvoor het bedoeld is. Stoffen die niet in het riool horen, kun je bij het huisvuil of chemisch afval aanbieden. Zo zorgen we er samen voor dat het riool goed blijft werken. De volgende materialen horen niet thuis in het riool:

 • oliën en vetten (jus, frituurvet, olijfolie);
 • etensresten;
 • reinigingsdoekjes (vochtig toiletpapier, billendoekjes, vloerdoekjes, huishouddoekjes);
 • inlegkruisjes, maandverband, tampons;
 • textiel;
 • vast afval, zoals kattenbakkorrels;
 • plastic (condooms);
 • Klein Chemisch Afval (verf, terpentine, medicijnen).

Wat doe ik met Klein Chemisch Afval (KCA)?

KCA hoort niet in het riool thuis. Bewaar je KCA apart en uit de buurt van kinderen. KCA lever je in bij verschillende winkels en bij het recyclingperron.

Verstoppingen vaststellen

Als je denkt dat jouw riool verstopt is, kijk dan eerst naar het water in het toilet. Dit water moet binnen een halve minuut na doortrekken op normaal niveau zijn. Zakt het water heel langzaam, dan heb je mogelijk een verstopping.

Meer over het vaststellen van een verstopping

Wanneer het water te hoog in de wc blijft staan, kun je nagaan of buren ook last hebben van hetzelfde probleem. Als dit zo is, dan zit er vermoedelijk een verstopping in de riolering in de straat. Meld dit bij de gemeente via een melding openbare ruimte. We komen dan langs om het probleem op te lossen. Hebben je buren geen last hetzelfde probleem? Controleer dan de afvoeraansluitingen in je huis.

Soms werkt één rioolaansluiting in huis niet, andere aansluitingen doen het dan prima. Maak dan deze aansluiting schoon met een ontstopper of draai de stankafsluiter (de zwanenhals onder de gootsteen) open en maak deze schoon. Wanneer meerdere rioolaansluitingen niet werken en bijvoorbeeld het water dat op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt, is het probleem waarschijnlijk groter. Er is een grote kans dat dan het riool is verstopt.

Vergoeding kosten door gemeente?

Wanneer je last hebt van een verstopte riolering, dan wil je hier zo snel mogelijk iets aan doen. Om te bepalen wie de kosten van de ontstopping betaalt, is het belangrijk om er achter te komen waar de verstopping zit. Wanneer de verstopping in het systeem van de gemeente zit, dan vergoedt de gemeente meestal alle kosten. De kosten van een verstopping aan de kant van de bewoner, worden meestal betaald door de bewoner.

Meer over vergoeding kosten

Hoe kom je er achter waar de verstopping zit?

Meestal kunnen we zien waar de verstopping zit door het ‘ontstoppingsstuk’ op te graven. Het ontstoppingsstuk is een speciaal stukje riool dat onder de grond, dichtbij de erfgrens ligt. Wanneer het ontstoppingsstuk leeg is, zit de verstopping vóór het ontstoppingsstuk en dus aan de kant van de bewoner. Wanneer er water in het ontstoppingsstuk zit, ligt de oorzaak meestal op het terrein van de gemeente. De gemeente vergoedt dan de kosten van ontstopping, het opgraven en eventuele schade.

Wanneer betaalt de bewoner de kosten?

Als bewoner betaal je de kosten wanneer de verstopping vóór het ontstoppingsstuk zit (aan de kant van de woning) of wanneer bij het oplossen van het probleem duidelijk wordt dat je het riool verkeerd hebt gebruikt. Meer over verkeerd gebruik van het riool vind je op deze pagina onder ‘verstoppingen voorkomen’.

Wat kun je kunt doen bij een verstopt riool

Bij het opgraven van het ontstoppingsstuk loop je het risico de kosten van het opgraven te moeten betalen, dat hangt er natuurlijk van af waar de verstopping zit. Het opgraven van het ontstoppingsstuk is vaak duurder dan het inschakelen van een ontstoppingsbedrijf, bijvoorbeeld wanneer er bestrating weggehaald en teruggelegd moet worden. Het kan daarom verstandig zijn om eerst zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen. Let daarbij op het volgende:

 1. Je kunt het ontstoppingsbedrijf vragen om alleen binnen je erfgrens te werken. Het is namelijk belangrijk dat duidelijk blijft waar de oorspronkelijke ontstopping zit. Het werken met een trekhaak is dan aan te raden. Wanneer je het riool laat doorspuiten kan een ontstopping vanaf jouw terrein worden doorgespoten naar gemeentelijk terrein. Omdat in die situatie niet meer goed is na te gaan waar de verstopping oorspronkelijk zat, zal de gemeente de kosten dan in de meeste gevallen niet vergoeden.
 2. Je kunt het ontstoppingsbedrijf ook vragen om op gemeentelijke terrein te werken. Wanneer dit gebeurt, vergoedt de gemeente niet de factuur van het bedrijf. Het ontstoppingsbedrijf mag in dit geval alleen vanuit jouw woning werken. Eventuele schade aan het gemeentelijk riool dat komt uit het werk van een ontstoppingsbedrijf wordt vergoed door de bewoner.

Kortom, wanneer je een ontstoppingsbedrijf inschakelt is er een kans is dat de gemeente geen kosten en schade vergoedt. Toch kan het soms de makkelijkste en goedkoopste manier zijn om jouw probleem op te lossen.

De meest ‘waterdichte’ oplossing is dat je niet zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt, maar dat het ontstoppingsstuk wordt opgegraven. Zo wordt beoordeeld op welk terrein de verstopping zit. Je belt hiervoor de gemeente (we komen in de meeste gevallen nog dezelfde dag) of je laat dit doen door een aannemer. Als er water in het ontstoppingsstuk aangetroffen wordt, moet je direct de gemeente bellen, ook in dat geval komen we meestal nog dezelfde dag.

Woon je niet in een huis?

Wanneer je woont in een flat of appartementencomplex of andere woonvorm, dan is de situatie waarschijnlijk anders. Heb je toch last van een verstopping? Neem dan contact op met jouw VVE of woningcorporatie. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via almere.nl/contact.

Aanvragen rioolaansluiting

In Almere gelden voorwaarden en regels waaraan de rioolaansluiting en een in- uitrit moet voldoen. Hiervoor moet je digitaal een aanvraag doen. Alle voorwaarden en aanvraagformulier vindt je op de pagina Rioolaansluiting en/of in- en uitrit aanvragen.

Stankoverlast

Een riool kan voor stankoverlast zorgen. Dit is nooit de bedoeling en zal dus altijd opgelost moeten worden. Stankoverlast zowel in huis als buiten moet worden voorkomen.

Meer over stankoverlast en wat je er tegen kunt doen

Stankoverlast op straat

Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze lucht trekt na een paar dagen weg. Houdt de stank langer dan twee dagen aan? Meld dit dan bij de gemeente via almere.nl/contact.

Bij droog weer kan er ook stankoverlast ontstaan. De stankafsluiter van een put op straat kan droog komen te staan. Je kunt dit makkelijk zelf oplossen, gooi een emmer water in de put. Houdt de stank langer dan twee dagen aan? Meld dit dan bij de gemeente via almere.nl/contact.

Stankoverlast in huis

Bij een normaal functionerende binnenhuisriolering mogen geen stankklachten in huis ontstaan. Check daarom bij stankoverlast of de geur daadwerkelijk van binnenuit komt. Bij stankoverlast van binnenuit is de eigenaar of de verhuurder verantwoordelijk voor het oplossen van de klachten. Wat er aan de hand kan zijn:

 • Ontluchtingspijp binnenhuisriolering:Als de afvoeren borrelen, komt de stankoverlast van binnen. Er kan een probleem zijn met de ontluchtingspijp van je binnenhuisriolering. De pijp loopt meestal tot onder het dak en kan verstopt zitten of niet breed genoeg zijn. Schakel bij deze problemen een deskundige in, zoals een installateur of loodgieter.
 • Rioollucht bij dakkapel of dakraam: Als je rioollucht ruikt bij jouw dakraam of dakkapel is de kans groot dat jouw dakraam of dakkapel te dicht naast de ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering staat. Raadpleeg voor dit probleem een deskundige.
 • Stankafsluiters: Heb je last van rioollucht zonder dat de afvoeren bubbelen? Controleer dan of de stankafsluiters (bijvoorbeeld de zwanenhals onder de gootsteen) goed aangesloten zijn en werken. Bij beperkt gebruik of na een lange vakantie kan het water in het stankslot verdampt zijn. Het riool staat dan in een open verbinding met de lucht in jouw huis. Je lost dit probleem op door wat water in de gootsteen, wasbak of het putje te gieten.
 • Rubbers in leidingen: Door ouderdom kunnen de rubbers in leidingen scheuren en daardoor niet meer luchtdicht zijn. De rubbers kun je (door een deskundige laten) vervangen.
 • Lekkages van de leidingen in de kruipruimte: Lekkages van de leidingen in de kruipruimte kun je door een deskundige laten opsporen en herstellen.
 • Rioollucht uit de regenpijp:Omdat Almere een gescheiden rioolstelsel heeft, waardoor regenwater niet bij vuil water in de buurt komt, mag er geen rioollucht uit de regenpijp komen. Mocht dit toch het geval zijn, dan is er waarschijnlijk sprake van een foutieve aansluiting. Ergens zit dan een afvoer van vuilwater op het regenwaterriool. De stank die dit veroorzaakt kan dan via de regenpijp worden waargenomen. Raadpleeg hiervoor een deskundige.

Regenwater blijft lang in de straat staan na hevige neerslag

Heftige regenbuien komen vaker voor. Het riool heeft bij zo’n bui vaak niet genoeg ruimte voor al het regenwater. Het water moet binnen een paar uur toch weggelopen zijn. Mocht de verwerking van het water erg lang duren of staat er ook veel water op straat na een gewone regenbui, meld dit dan bij de gemeente Almere via almere.nl/contact. Misschien is een put verstopt of de bestrating verzakt waardoor gemakkelijk plassen op straat blijven staan. Soms kan het helpen als je vuil of gevallen bladeren bij de openingen van de put wegschept.

Wat kun je doen om wateroverlast te voorkomen?

Door minder stenen en meer planten in jouw tuin aan te leggen, hoeft het water niet door de riolering te worden afgevoerd, maar infiltreert het lokaal in de bodem. Dit beperkt de wateroverlast en houdt het grondwater op peil. Wil je wel bestrating in de tuin, maar ook ervoor zorgen dat water weg kan lopen? Dan is het mogelijk om drainage aan te leggen. Een drainage verwerkt het regenwater.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening