De gemeente Almere werkt aan het beheer en onderhoud van de stad. Daarbij is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp. Tijdens wegwerkzaamheden is de bereikbaarheid tijdelijk minder goed, om daarna weer veilig en vlot door de stad te kunnen rijden. Tijdens wegwerkzaamheden maken we een afweging tussen veiligheid van weggebruikers en wegwerkers en de bereikbaarheid. We proberen weggebruikers van binnen en buiten Almere hier zo goed mogelijk over lopende werkzaamheden te informeren.

Hierboven vind je alle lopende werkzaamheden aan de grote wegen in Almere.

Werkzaamheden stadscentrum Almere Stad (week 4)

 • Natuursteen en voegwerk Hospitaalpromenade / Meeresteinkade thv Esplanade
 • Straatwerk ingang parkeerterrein Festivalplein
 • Voetpaden herstraten P. Lieftinckstraat
 • Voetpaden / wortelgroei tussen Ziekenhuisbrug en Judy Garlandbrug
 • Aanpassen bebording 
 • Doorspuiten diverse lijngoten 
 • Bouwwerkzaamheden Highnote 
 • Bouwwerkzaamheden Paviljoen Esplanade
 • Herinrichten stationsgebied: 
  • terreinafwerking Mandelaplein, Stationsplein en Busplein
  • afsluiting Spoorbaanpad herstellen stationskap
 • Vernieuwen Stadhuispromenade:
  • Rijweg bestraten voor ingang parkeergarage naar busbaan
 • Bouwwerkzaamheden Stadsstrand Esplanade:
  • Op hoogte brengen damwand
  • Aanbrengen loopsteiger

Op de hoogte blijven

Je kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van wegwerkzaamheden. Door tegenslag of bij slecht weer, kunnen werkzaamheden anders lopen dan gepland. We zijn te volgen op Twitter via: (@werkaandedreven)