Direct naar paginainhoud

Belangrijke termen

Belangrijke termen

Genderdiversiteit en seksuele diversiteit zijn termen die mensen gebruiken om aan te geven wie ze zijn of willen worden.

Sekse

De categorisering als man, vrouw of intersekse op basis van biologische kenmerken.

Gender

Gender gaat over eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die cultureel bepaald zijn voor elke sekse. Het gaat dus niet over biologische kenmerken, maar over sociale en culturele aspecten van het man- of vrouwzijn. Je wordt geboren met een (on)bepaald geslacht, maar gender krijg je mee vanuit de samenleving waarin je geboren bent.

Genderidentiteit is de diepgevoelde, persoonlijke overtuiging dat iemand bijvoorbeeld man of vrouw is. Voor transgender personen is hun genderidentiteit anders dan de sekse die bij hun geboorte werd vastgesteld. Naast de bekendste genderidentiteiten man en vrouw bestaan ook transvrouw, transman, genderqueer, non-binair, agender. Meestal worden genderidentiteiten verzameld in twee grote groepen: transgender en cisgender.

Genderexpressie verwijst naar de manier waarop je je genderbeleving naar buiten brengt. Welke rollen neem je aan in het dagelijkse leven? Welke kleren draag je? Hoe gedraag je je tegenover anderen? Genderexpressie is wat de buitenwereld van jou te zien krijgt, in tegenstelling tot genderidentiteit die zich innerlijk afspeelt.

Seksuele oriƫntatie

De romantische en seksuele aantrekkingskracht die iemand voelt tot anderen. Bijvoorbeeld: een lesbische vrouw voelt zich vooral aangetrokken tot vrouwen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening