Direct naar paginainhoud

Bijbehorende bouwwerken Oosterwold

In Oosterwold mag je ook bijbehorende bouwwerken bij de woning bouwen. Hiervoor gelden bepaalde regels. Sommige bijbehorende bouwwerken zijn vergunningvrij en voor andere moet je een omgevingsvergunning aanvragen

In het Omgevingsplan staat voor bijbehorende bouwwerken deze bepaling:

  • Je mag alleen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken bouwen binnen het roodkavel. (Art. 13.12.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken)
  • Je mag bijbehorende bouwwerken vergunningvrij op het erf van het hoofdgebouw bouwen binnen het roodkavel volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving . (Art. 13.12.2 Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken)
  • Daarnaast geldt voor heel Oosterwold een Floor Area Ratio (FAR) van 0,5. Dat betekent dat je maximaal 50% van de oppervlakte van het roodkavel mag gebruiken om dat aantal vierkante meters aan Bruto vloeroppervlakte (BVO) te realiseren.

Je mag bijbehorende bouwwerken dus alleen op het roodkavel zetten dat bij jouw erf hoort.

Kijk voor meer informatie op Informatiepunt Leefomgeving.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening