Direct naar paginainhoud

Vergunningsvrij, niet regelvrij in Oosterwold

Ondanks dat er onder voorwaarden vergunningsvrij gebouwd kan worden, moet je toch voldoen aan overige regelgeving zoals het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Voorbeelden

In onderstaande voorbeelden (zie illustratie onderaan de pagina) zijn twee situaties weergegeven, een met een bijbehorend bouwwerk achter de woning en een met het bijbehorend bouwwerk voor de woning.

Uitgangspunten bij de voorbeelden: 

  • Kavels: 1600m²;
  • Roodkavel: 400m²;
  • Woning: 150m²;
  • Schuur: 50m²;
  • Bvo max.: 200m². 

Kavel links

Het achtererfgebied beslaat bijna het gehele roodkavel, +/- 300m² groot.

Het bebouwingsgebied bij deze woning is de oppervlakte van het achtererfgebied binnen het roodkavel – de oppervlakte van de oorspronkelijke woning = 300m²-120m² = 180m².

Op grond van artikel 2 van bijlage II Bor: bij een bebouwingsgebied tussen de 100 en 300m²: 50m² + 20% van de oppervlakte groter dan 100m². In dit geval mag er in totaal vergunningvrij gerealiseerd worden: 50m² + 20% van 50m² = 60m². De schuur is in totaal 50m² en kan dus op basis van artikel 2 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht vergunningvrij gerealiseerd worden. 

Kavel rechts

De schuur staat in dit geval voor de woning en dus ook buiten het achtererfgebied. In deze situatie is de schuur niet vergunningsvrij en moet je deze meenemen in de aanvraag omgevingsvergunning. In dit geval wordt de schuur ook getoetst aan het bestemmingsplan en wordt deze meegeteld in de berekening van het bvo.

Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Omdat de schuur buiten het achtererfgebied staat, hoeft deze niet meegenomen te worden in de berekening van de totale mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening