Direct naar paginainhoud

Handleiding vergunningen Oosterwold

Voor de ontwikkeling van een kavel in Oosterwold heb je een aantal omgevingsvergunningen en toestemmingen nodig.

Volgens de Wet kwaliteitsborging is voor het bouwen van de woning geen omgevingsvergunning Bouw nodig, maar moet je een bouwmelding doen. Naast de bouwmelding heb je ook een omgevingsplanactiviteit nodig voor het gebruiken van de grond. Omdat de gemeente gefaseerd een riool aanlegt, is er ook een tijdelijke voorziening voor de opvang van afvalwater nodig.

Omgevingsvergunning

Een aanvraag omgevingsvergunning in Oosterwold bestaat voor iedere initiatiefnemer uit meer delen:

  • de watervergunning
  • de vergunning voor het gebruiken van de grond en
  • een omgevingsplanactiviteit.

Voor het bouwen van de woning moet je een bouwmelding indienen. De bouwmelding hoef je niet gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aan te vragen.

Volgorde aanvragen OPA-vergunning en bouwmelding

Doe de aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit voordat je de bouwmelding voor de woning indient. Je kan namelijk alleen gebruik maken van de bouwmelding als je ook een vergunning hebt voor een omgevingsplanactiviteit (OPA). Daarnaast kan het zijn dat je ook een watervergunning nodig hebt. Deze vraag je afzonderlijk aan en wordt beoordeeld door het Waterschap.

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kun je de OPA-vergunning, de bouwmelding en watervergunning aanvragen. Zie voor meer informatie over dit proces de pagina Bouwen van een woning.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening