Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Handleiding vergunningen Oosterwold

Om een kavel te kunnen ontwikkelen in Oosterwold is een aantal vergunningen en toestemmingen nodig. Uiteraard is voor het bouwen van de woning een omgevingsvergunning bouw nodig, maar er zijn er nog meer nodig. Omdat er door de gemeente geen riool wordt aangelegd, is er bijvoorbeeld ook een Watervergunning nodig. Deze serie pagina's beschrijft het vergunningenproces voor Oosterwold. 

Omgevingsvergunning

Een aanvraag omgevingsvergunning in Oosterwold bestaat voor iedere initiatiefnemer in ieder geval uit twee delen: de watervergunning en de vergunning voor de bouwactiviteiten. Het indienen van deze delen kan je op verschillende manieren doen. 

Compleet

De aanvraag kan je als een geheel indienen, met binnen de aanvraag verschillende activiteiten. Het voordeel is dat er dan maar een aanvraag door ons behandeld moet worden. Maar om deze vergunning te kunnen verlenen, moet je dan wel de aanvraag op alle twee de onderdelen compleet indienen. 

Splitsen Waterwet en Wabo

Om die reden kiezen veel initiatiefnemers er liever voor deze vergunningen afzonderlijk aan te vragen. 

Hou er wel rekening mee dat wij pas starten met de behandeling van de aanvraag voor de bouwactiviteiten als alle gegevens over de bouwwerkzaamheden, zoals over de sonderingen en de constructie, binnen zijn. 

Faseren

Binnen de omgevingsvergunning is het mogelijk om te faseren. We raden dit echter af , omdat bij een gefaseerde aanvraag, de eerste (bouwen) en de tweede (water) samen de omgevingsvergunning vormen. Pas nadat beide fases zijn verleend, is er sprake van een omgevingsvergunning waarop de grond kan worden geleverd. 

Omgevingsloket

Dankzij het in werking treden van de Wabo is er ook een landelijk loket gekomen voor het indienen van aanvragen. Via Omgevingsloket kan je nu alle vergunningen uit de Wabo en Waterwet digitaal aanvragen. 

Doorlooptijden

Elke aanvraag kent zijn eigen doorlooptijden. Het is daarom raadzaam daar rekening mee te houden en dan ook goed na te denken over op welk moment je welk deel aanvraagt.

De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten wordt behandeld volgens de reguliere procedure en kent een doorlooptijd van 8 weken. In deze termijn is geen rekening gehouden met de tijd die nodig is voor het aanvullen en aanpassen van de aanvraag.

Waterschap Zuiderzeeland behandelt de watervergunningaanvraag en kent een doorlooptijd van 8 weken. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening