Direct naar paginainhoud

Peilmaten en boringsvrije zones Oosterwold

Peilmaten

In het omgevingsplan voor het gebied Oosterwold zijn de vloerpeilmaten vastgesteld (Artikel 13.24.2).

Wateroverlast

We verlenen alleen een omgevingsvergunning op grond van dit plan als wateroverlast wordt beperkt door:

  • de aanleghoogte van wegen minimaal 5 cm boven het omliggende maaiveld, in elk geval nooit lager dan NAP -4,70 m.
  • het vloerpeil van gebouwen minimaal 20 cm boven het omliggende maaiveld, in elk geval nooit lager dan:

- NAP -4,55 m in de 'overige zone - peilgebied 1';

- NAP -3,55 m in de 'overige zone - peilgebied 2'.

Boringsvrije zone

Onder Oosterwold ligt een grondwaterbeschermingsgebied. Dit is een boringsvrije zone. Soms betekent dit dat er beperkingen zijn in de aanleg van bodemenergiesystemen of in de keuze van heipalen. Op de website van de Omgevingsdienst vind je meer informatie over boringsvrije zones in Flevoland en Oosterwold. Je vind er ook een kaart met de diepte van de beschermde bodemlaag.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening