Direct naar paginainhoud

Uittreksel burgerlijke stand

Soms krijg je de vraag om een document te laten zien waarin je geboorte- of huwelijksgegevens staan. Hiervoor heb je een uittreksel of afschrift van de akte burgerlijke stand nodig. In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. Daarnaast kunnen instanties ook andere documenten opvragen.

Je kunt deze uittreksels/afschriften aktes alleen aanvragen bij de gemeente waarin je geboren of getrouwd bent. Je vraagt de aangifte van een geboorte of huwelijk in Almere aan als dat in Almere is geweest. Heb je een akte aangevraagd in Almere maar is het niet in Almere geweest, dan kun je voor je aanvraag geen geld terugvragen.

Kosten

ProductKosten

Afschrift/uittreksel aktes

€ 15,70

Afschrift of uittreksel akte Burgerlijke Stand

Sommige instanties hebben een bewijs van je nodig met gegevens uit de Burgerlijke Stand. Dit kunnen gegevens zijn over geboorte, echtscheiding, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap. Van deze gebeurtenissen is een akte opgemaakt. Deze akte blijft altijd bewaard in de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Je kunt een afschrift of uittreksel van deze akte digitaal aanvragen of online een afspraak maken om deze aan de balie Burgerzaken op te halen en te betalen (alleen met pin).

De volgende uittreksels van de Burgerlijke Stand kun je online aanvragen:

Na betaling krijg je het uittreksel binnen 2 weken thuisgestuurd.

Uittreksels uit de BRP

Sommige instanties hebben een uittreksel van je nodig met bepaalde gegevens uit de BRP (Basis Registratie Personen). Het gaat hierbij meestal om naam, geboortedatum/plaats, adres, woonplaats. De volgende BRP-uittreksels kun je online aanvragen:

Na betaling krijg je het uittreksel binnen 2 weken thuisgestuurd.

Niet online aanvragen

Heb je een internationale attestatie de vita nodig voor het buitenland? Die kun je niet online aanvragen. Je maakt hiervoor een afspraak bij Burgerzaken. Je moet dan zelf langskomen met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart), je kunt hiervoor niemand machtigen.

Ook als je een uittreksel nodig hebt met specifieke gegevens zoals jouw BSN (bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening), dan kun je die niet online aanvragen. Je maakt hiervoor altijd een afspraak en komt zelf langs. Of je maakt een afspraak en machtigt hiervoor iemand anders die naar de afspraak gaat met het machtigingsformulier (pdf - 90,1 kB), eigen identificatie en (een kopie van) jouw identificatie.

Uittreksel aanvragen voor iemand anders

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders.

Neem op jouw afspraak het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een compleet ingevuld machtigingsformulier;
 • kopie geldig identiteitsbewijs gemachtigde.

Geen online aanvraag mogelijk met toevoegingsbeschikking

Heb je een toevoegingsbeschikking? Vraag hiervoor een ondertekend, schriftelijk verzoek in. Je kunt alleen online een aanvraag doen als je betaalt.

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het afschrift/uittreksel van de akte aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van jouw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Je kunt als gezaghebbende ouder een afschrift/uittreksel van de geboorteakte voor jouw kind zelf aanvragen. Je hebt hiervoor geen toestemming van het kind nodig, ook niet wanneer het kind in het buitenland verblijft of 18 jaar en ouder is. Voor de aanvraag log je in met je eigen DigiD.

Beide partners kunnen een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte aanvragen. Als je een ander hiervoor machtigt, hoeft jouw partner niet apart toestemming te geven.

Schriftelijke aanvraag vanuit het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je een akte of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen? Dan kan dat op dit moment alleen schriftelijk.

Wat moet er in de brief staan?

In de schriftelijke aanvraag zet je de volgende informatie:

 1. Welke akte je nodig hebt en hoeveel exemplaren.
 2. Voor wie is de akte; geef de voornaam, achternaam en geboortedatum op. Als je documenten aanvraagt voor meerdere personen, geef dan van iedereen de voornaam, achternaam en geboortedatum.
 3. Schrijf of je een afschrift of een internationaal uittreksel van de akte wilt. Het verschil tussen afschrift en internationaal uittreksel is:
  - Een af­schrift is een of­fi­ciële ko­pie van de akte, ge­stem­peld door de ge­meen­te. Op een af­schrift staat pre­cies het­zelf­de als op de akte zelf
  - Een in­ter­na­ti­o­naal uit­trek­sel is een ac­tu­e­le sa­men­vat­ting van de akte in het Ne­der­lands met een toe­lich­ting in het En­gels, Duits of Frans.
 4. Op welk adres je het aangevraagde document wilt ontvangen.
 5. Zet je handtekening onderaan de brief en de datum van de dag dat je deze brief hebt ondertekend (dagtekening).
 6. Voeg een veilige kopie van je geldig identiteitsbewijs toe aan je brief.

Maak leesbare scan of foto van de brief

Maak van dit schriftelijke en ondertekende verzoek een leesbare scan of foto. Stuur een e-mail van de scan of foto met de veilige kopie van je identiteitsbewijs naar info@almere.nl.

Je krijgt eerst een betaalopdracht

Wanneer wij je complete verzoek hebben ontvangen en deze in behandeling nemen, krijg je een betaalopdracht. Na betaling krijg je het document opgestuurd. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening