Direct naar paginainhoud
menu

Bezwaar of beroep aantekenen

Met DigiD als inwoner en met eHerkenning voor organisaties en bedrijven.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente (of een uitvoeringsorganisatie, zoals de Omgevingsdienst) bestaat er in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bezwaar te maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan besluiten van het college van burgemeester en wethouders. U kunt een bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Als burger kunt u inloggen met DigiD. Ondernemers (advocaten) en organisaties kunnen via eHerkenning een digitaal bezwaarschrift indienen.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één eHerkenning inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen.l Veilig, makkelijk en betrouwbaar. 

Bezwaarschrift belastingen

Bezwaarschrift uitkeringszaken

Bezwaarschrift overig

Wilt u een bezwaarschrift indienen dat niet over de bovenstaande onderwerpen gaat, maak dan gebruik van bezwaarschrift overig via onderstaande knop. Hiermee kunt u ook een bestaand bezwaarschrift overig toelichten/aanvullen, intrekken of van bijlagen voorzien.

Let op: bent u aangemeld voor de Berichtenbox van Mijnoverheid? Dan ontvangt u sinds half januari 2017 de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift in de Berichtenbox.

Inloggen via DigiD:

Bezwaarschrift overig 

Bent u ondernemer, wilt u namens een organisatie bezwaar maken of bent u advocaat en maakt u bezwaar namens uw cliënt(en)? Dan logt u in via eHerkenning.

Inloggen via e-Herkenning:

Bezwaarschrift advocaat/organisatie

Bezwaarschrift schriftelijk indienen

U kunt het bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuur dit naar:

Gemeente Almere 
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 200
1300 AE Almere

Vermeld in uw bezwaarschrift de volgende gegevens:
- uw naam, adres en woonplaats;
- telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
- de datum waarop u het indient;
- omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar richt;
- de reden(en) van uw bezwaar;
- welk besluit er volgens u genomen zou moeten worden;
- uw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift overig heeft ingediend neemt de gemeente telefonisch contact met u op. Voor meer informatie: zie de uitleg over Passende aanpak.

Bij het digitaal indienen van bezwaar, ontvangt u direct de ontvangstbevestiging. Bij een schriftelijke indiening ontvangt u deze binnen twee weken.

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift?

U kunt hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, wordt altijd vermeld onder de beslissing op het bezwaarschrift. De termijn om beroep aan te tekenen bedraagt zes weken.

Wat vindt u van onze website?