Direct naar paginainhoud

Gronduitgifte

Gronduitgifte betekent dat de gemeente Almere grond verkoopt, verhuurt, verpacht of ruilt. Als de gemeente een overeenkomst wil sluiten om gemeentegrond uit te geven, wordt dat op deze pagina bekendgemaakt. 

De gemeente biedt met de bekendmakingen iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van het plan tot gronduitgifte. We geven in de publicatie aan om welke grond het precies gaat, wat de reden is van de gronduitgifte en welke regels er gelden.   

We komen hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘arrest Didam’ van 26 november 2021. Lees meer over de gevolgen van het arrest Didam

Niet mee eens? 

Als je het niet mee eens bent met het plan tot gronduitgifte aan een bepaalde gegadigde moet je een kort geding aanspannen. Dit doe je bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In elke bekendmaking staat binnen welke periode je dit moet doen. Na deze vervaltermijn sluit de gemeente het contract af. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over een bekendmaking kun je contact opnemen met de afdeling Gebiedsontwikkeling: uitgiftegebiedsontwikkeling@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening