Gronduitgifte

Op deze pagina publiceert de gemeente Almere het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de uitgifte van gemeentegrond. Wij komen hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam -arrest van 26 november 2021.

Hiermee bieden we iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten en de motivatie daarvoor.

We gebruiken hierbij per publicatie een vervaltermijn voor partijen om gemotiveerd aan ons te laten weten dat zij mee willen dingen als gegadigde voor de positie van contractant van de gemeente voor de betreffende grondpositie.

Deze mogelijkheid vervalt na verloop van de vervaltermijn, waarna we de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Een verzoek tot mededinging moet binnen de in de publicatie aangegeven vervaltermijn ingediend worden, met een deugdelijke motivering per e-mail op het e-mailadres die in de publicatie staat. 

Voor nadere informatie en vragen over een publicatie kun je contact opnemen met de afdeling Gebiedsontwikkeling: Uitgiftegebiedsontwikkeling@almere.nl.