Skip to content

Cultuur

Cultuur voor iedereen

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Ze zijn onmisbaar voor de aantrekkelijkheid van de stad. Goede culturele voorzieningen versterken het vestigingsklimaat voor ondernemers én nieuwe inwoners. De afgelopen 40 jaar is er in Almere veel geïnvesteerd in stenen, huizen en wegen. Nu is het tijd om te investeren in cultureel Almere, want: cultuur in Almere is van en voor iedereen!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Almere, en in het bijzonder Almeerse kinderen en jongeren, hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen. Daarom kijken we hoe we cultuur in de verschillende stadsdelen dichtbij de bewoners kunnen brengen,  met speciale aandacht voor cultuur- en erfgoededucatie en talentontwikkeling.

Daarnaast bieden wij ruimte aan cultuur en ondernemerschap en investeren we in een cultureel profiel met (inter)nationale aantrekkingskracht. Hiervoor werken wij nauw samen met de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam.

Wij zijn als gemeente nu voor het eerst in staat om financieel structureel te investeren in cultuur. Daarom schrijven wij een meerjarig cultuurplan. Dit doen wij niet alleen, maar samen met de stad! Hiervoor gaan wij in gesprek met de raad, bewoners, culturele partners, onderwijs, zorg, welzijn, en andere relevante stakeholders. Deze gesprekken vonden plaats in de periode van november 2018 – december 2018 aan Cultuurtafels in de verschillende stadsdelen. Op 22 januari vond vervolgens het Cultuurdebat plaats. Kijk hier voor meer informatie.

Wat vindt u van onze website?