Aanpassing dienstverlening i.v.m. coronavirus

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben invloed op onze dienstverlening. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en we streven er naar om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Terras

Ben je horecaondernemer en wil je tijdelijk jouw terras uitbreiden om in de 1,5 metersamenleving meer ruimte voor je gasten te bieden? Mogelijk geven wij hier tijdelijk toestemming voor. Als je een tekening van de gewenste uitbreiding met jouw contactgegevens mailt naar infoverberg dit@almere.nl, nemen wij dit in behandeling.

Vergunningen voor bouwplannen.

Heb je nog bouwplannen, dan kun je via het Omgevingsloket uw bouwplannen nog steeds digitaal indienen. Wij doen er alles aan om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De behandeling van een aanvraag kan desondanks toch wat langer duren dan je gewend bent en we vragen jouw begrip daarvoor.

Toezicht op bouwwerkzaamheden.

Ben je nog aan het bouwen, dan zijn de toezichthouders nog steeds telefonisch en per email bereikbaar voor je meldingen en vragen betreffende de bouwwerkzaamheden.
Wanneer zij inschatten dat het noodzakelijk en mogelijk is wordt de toezichthoudende taak op de bouw ter plaatse uitgevoerd. 

Handhaving bebouwde omgeving.

Voor meldingen en handhavingsverzoeken zijn wij heel terughoudend met controles op locatie. Alleen in het geval van calamiteiten en veiligheidsissues gaan we naar buiten. Het afhandelen van meldingen en handhavingsverzoeken loopt daardoor vertraging op.

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

Je kunt bij VTH de nog in procedure zijnde- en verleende vergunningen op verzoek inzien. Om deze in te zien hoef je geen eigenaar van het pand te zijn. Kijk hiervoor bij de Balie vergunningen.

Een bouwdossier van jouw woning of van andere gebouwen in Almere zijn online aan te vragen.

Je kunt contact opnemen via 14036 (telefonisch) of via het contactformulier.