Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

Contact en dienstverlening

De meeste informatie vind je op deze webpagina. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het telefoonnummer 14 036 of maak gebruik van het contactformulier. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen je graag verder.

Het inloopspreekuur bij de balie op het Ondernemersplein in het Stadhuis van Almere is helaas tijdelijk gesloten vanwege de Covid-19 maatregelen.

Telefonische afspraak maken

Je kunt een telefonische afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. We bellen je op de dag en het tijdstip die jou het best uitkomt. Noteer bij het maken van jouw afspraak goed je telefoonnummer en vermeld in het veld ‘Je opmerking’ duidelijk jouw specifieke vraag.

Corona

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben invloed op onze dienstverlening. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en we streven er naar om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Terras

Ben je horecaondernemer en wil je tijdelijk jouw terras uitbreiden om in de 1,5 metersamenleving meer ruimte voor je gasten te bieden? Mogelijk geven wij hier tijdelijk toestemming voor. Als je een tekening van de gewenste uitbreiding met jouw contactgegevens mailt naar info@almere.nl, nemen wij dit in behandeling.

Vergunningen voor bouwplannen

Heb je nog bouwplannen, dan kun je via het Omgevingsloket jouw bouwplannen nog steeds digitaal indienen. Wij doen er alles aan om de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. De behandeling van een aanvraag kan desondanks toch wat langer duren dan je gewend bent en we vragen jouw begrip daarvoor.

Toezicht op bouwwerkzaamheden

Ben je nog aan het bouwen, dan zijn de toezichthouders nog steeds telefonisch en per email bereikbaar voor je meldingen en vragen betreffende de bouwwerkzaamheden. Wanneer zij inschatten dat het noodzakelijk en mogelijk is wordt de toezichthoudende taak op de bouw ter plaatse uitgevoerd. 

Handhaving bebouwde omgeving

Voor meldingen en handhavingsverzoeken zijn wij heel terughoudend met controles op locatie. Alleen in het geval van calamiteiten en veiligheidsissues gaan we naar buiten. Het afhandelen van meldingen en handhavingsverzoeken loopt daardoor vertraging op.

Meer informatie over de ontheffing coronawet

Inzage bouwarchief

Soms heb je informatie nodig over een verleende bouwvergunning. In het bouwarchief vind je het volgende:

 • de bouwvergunning
 • (ver)bouwtekeningen
 • constructieberekeningen en constructietekeningen
 • sonderingsrapporten
 • palenplan

Meer informatie over inzage bouwarchief

Voortoets bestemmingsplan

Via het Omgevingsloket.nl kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Is het onduidelijk of jouw activiteit past in het bestemmingplan, dan is het mogelijk om via een voortoets je plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

 • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
 • Verbouwen van een bedrijfspand
 • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
 • Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Meer informatie over de voortoets

Bestemmingsplan

Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen stellen we bestemmingsplannen vast. Die geven aan hoe de grond gebruikt mag worden, of erop gebouwd mag worden en wat er dan gebouwd mag worden. De gang van zaken bij het vaststellen van het bestemmingsplan en de inspraakmogelijkheden zijn nauwkeurig vastgelegd.

Bestemmingsplannen beschrijven waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals wonen, tuin, erf of wegen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

Het gemeentelijk beleid en het beleidskader vormen de basis bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

 • de verbeelding (de plankaart);
 • de regels;
 • de toelichting.

Meer informatie:

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning. Het is mogelijk om in 1 aanvraag meerdere activiteiten op te nemen.

Bent u een ondernemer of projectontwikkelaar en heeft u begeleiding nodig bij uw complexe vergunningsaanvraag? Misschien kan een Relatiebeheerder u hiermee helpen.

Objectvergunning

Ga je objecten plaatsen, zoals bijvoorbeeld (puin)containers, hoogwerkers, hijs-/ bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten? Dan heb je misschien een objectvergunning nodig. Voor meer informatie kijk je op de pagina voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats.

For your information

At the desk Vergunningen, Toezicht & Handhaving you will be interviewed in Dutch.

The information given within this department is too complex to be able to explain in another language.

If you do not master the Dutch language enough, than we advise you to bring an interpreter who can help you with the information that is given to you.