Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Taak van de gemeente

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

U kunt bij VTH de nog in procedure zijnde- en verleende vergunningen op verzoek inzien. Om deze in te zien hoeft u geen eigenaar van het pand te zijn. Kijk hiervoor bij de Balie vergunningen.

Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt uitsluitend op afspraak terecht.

U kunt contact opnemen via 14036 (telefonisch) of via het contactformulier.

Vergunning voor (ver)bouw?

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bijvoorbeeld de bouwvergunning of de milieuvergunning. Daardoor kunnen alle vergunningaanvragen in een keer ingediend worden en hoeft u maar één aanvraag in te dienen. Bovendien volgt er één besluit op uw aanvraag en geldt er een bezwaar en beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Zo mag u in een aantal gevallen vergunningvrij bouwen. Of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde activiteit kunt u nagaan via de vergunningcheck op Omgevingsloket online . Als u twijfelt kunt u ook een afspraak maken bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor meer informatie. Indien blijkt dat u een vergunning nodig heeft vraagt u deze aan via omgevingsloket online. Het systeem geeft aan welke gegevens nodig zijn en dienen te worden bijgevoegd bij de aanvraag. Particuliere aanvragers hebben voor de ondertekening van hun aanvraag een DigiD nodig. Bedrijven dienen gebruik te maken van E-herkenning.

Zowel bij de start- als bij de afronding van de bouw ontvangen wij graag een bericht. Het kan nodig zijn dat op die momenten een bouwinspecteur bij u langs komt. Het start (pdf 81kB) formulier ontvangt u bij de vergunning, hierop staat ook de  bouwinspecteur vermeld die uw dossier in behandeling heeft. Voor de gereedmelding kunt u gebruik maken van het formulier gereedmelding (83kB) bouw gebruiken. Nadat u een vergunning heeft gekregen moet u binnen een half jaar starten met de bouw én de bouw mag niet langer dan 26 weken stil liggen, anders is het mogelijk dat de vergunning wordt ingetrokken.

In de informatiebrochures hiernaast vindt u meer informatie over het proces rondom een aanvraag omgevingsvergunning.

Afspraak maken

Heeft u als ondernemer of particulier advies nodig of een vraag over een vergunning? Maak dan via onderstaande link een afspraak bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). 

Afspraak maken

Wat vindt u van onze website?