Skip to content

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Openingstijden balie VTH

Op afspraak
maandag       13.00 - 17.00 uur   
dinsdag          09.00 - 12.30 uur
donderdag     13.00 - 17.00 uur
vrijdag            13.00 - 17.00 uur

Zonder afspraak
(niet bestemd voor vragen Oosterwold)
dinsdag          13.00 - 16.30 uur
woensdag      09.00 - 12.30 uur
vrijdag            09.00 - 12.30 uur

Inloopspreekuur Oosterwold

Oosterwold heeft een eigen inloopspreekuur

Elke even week op
donderdagochtend van 9.00u tot 11.00u bij de balie van V.T.H. op het ondernemersplein

Verruiming openingstijden balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

Ter verruiming van onze dienstverlening zijn de openingstijden van de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving aangepast u kunt nu ook zonder afspraak terecht om gebruik te maken van onze diensten. Een afspraak kunt u zelf inplannen via www.almere.nl of telefonisch via 14036. Voor de vrije inloop kunt u zich melden bij de gastvrouw op het Ondernemersplein.

For your information.

At the desk Vergunningen, Toezicht & Handhaving you will be interviewed in Dutch.
The information given within this department is too comlex te be able to explain in another language, a miscommunication can quickly arise an therefore wrong decisions could be made.
If you do not master the Dutch language enough, than we advise you to bring an interpreter who can help you with the information that is given to you.

Vragen Oosterwold

Heeft u vragen die betrekking hebben op vergunningen van Oosterwold dan kunt u uw vraag stellen tijden de vrije inloop Oosterwold elke even week op donderdagmorgen van 9.00u tot 11.00u.

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. Kort samengevat omvat het takenpakket van de afdeling VTH de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten, maar ook de vergunningverlening, het toezicht en handhaving daarop.

U kunt bij VTH de nog in procedure zijnde- en verleende vergunningen op verzoek inzien. Om deze in te zien hoeft u geen eigenaar van het pand te zijn. Kijk hiervoor bij de Balie vergunningen.

Een bouwdossier van uw woning of van andere gebouwen in Almere zijn online aan te vragen.

Bij de balie VTH kunt u op afspraak terecht of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

U kunt contact opnemen via 14036 (telefonisch) of via het contactformulier.

Bouwvergunning

Bouwvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bijvoorbeeld de bouwvergunning of de milieuvergunning. Daardoor kunnen alle vergunningaanvragen in een keer ingediend worden en hoeft u maar één aanvraag in te dienen. Bovendien volgt er één besluit op uw aanvraag en geldt er een bezwaar en beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Zo mag u in een aantal gevallen vergunningvrij bouwen. 

Hier kunt u informatie vinden over vergunningvrij bouwen of verbouwen.

Ook is het mogelijk om een vergunningencheck uit te voeren via het Omgevingsloket online.

Bij twijfel kunt u ook langskomen bij de balie van Vergunningen, Toezicht en Handhaving, op afspraak of tijdens vrije inloop.

Indien blijkt dat u een vergunning nodig heeft vraagt u deze aan via omgevingsloket online. Het systeem geeft aan welke gegevens nodig zijn en dienen te worden bijgevoegd bij de aanvraag. Particuliere aanvragers hebben voor de ondertekening van hun aanvraag een DigiD nodig. Bedrijven dienen gebruik te maken van E-herkenning.

Start- en gereedmelding bouw

Start- en gereedmelding bouw

Zowel bij de start- als bij de afronding van de bouw ontvangen wij graag een bericht. Het kan nodig zijn dat op die momenten een bouwinspecteur bij u langs komt. Het start formulier ontvangt u bij de vergunning, hierop staat ook de  bouwinspecteur vermeld die uw dossier in behandeling heeft. Voor de gereedmelding kunt u gebruik maken van het formulier gereedmelding bouw. Nadat u een vergunning heeft gekregen moet u binnen een half jaar starten met de bouw én de bouw mag niet langer dan 26 weken stil liggen, anders is het mogelijk dat de vergunning wordt ingetrokken.

In de informatiebrochures hiernaast vindt u meer informatie over het proces rondom een aanvraag omgevingsvergunning.

Afspraak maken

Heeft u als ondernemer of particulier advies nodig of een vraag over een vergunning? Maak dan via onderstaande link een afspraak bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). 

Afspraak maken

Of kom langs tijdens de vrije inloop
dinsdagmiddag
woensdagochtend
vrijdagochtend

 

 

Wat vindt u van onze website?