Direct naar paginainhoud
menu

Inrichtingsplannen

Door heel Almere staan zieke essen: in bossen en parken en in (de buurt van) woonwijken. De gemeente Almere controleert de essen in Almere regelmatig. We bekijken of ze zijn aangetast door essentaksterfte en in welke mate. Het verwijderen van de zieke essen gebeurt alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we nieuwe bomen terug. We gebruiken hiervoor verschillende soorten.

In 2019 zijn met inwoners de inrichtingsplannen besproken. De inwoners konden stemmen op het ontwerp van hun voorkeur. Hierbij kozen ze ook welke nieuwe bomen er komen. De zieke essen zijn opnieuw nagekeken. De aantasting is minder groot dan verwacht. Daarom veranderen de plannen.

Bekijk hieronder de uitslag van de enquêtes die gehouden zijn per straat.

Wat vindt u van onze website?