Belastingen

Iedereen die in Almere woont, een bedrijf heeft of eigenaar is van een pand, ontvangt jaarlijks (meestal eind februari) het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U kunt uw aanslagbiljet online inzien (DigiD verplicht).

Aanslagbiljet inzien

Op het aanslagbiljet staan maximaal vier belastingen vermeld, afhankelijk van uw situatie. Dit zijn de:

De tarieven van dit jaar vindt u onder Tarieven Belastingen. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de Belastingfolder.

Bezwaar en kwijtschelding

Bent u het niet eens met de inhoud van de aanslag die u heeft ontvangen, dan kunt u vanaf 28 februari bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen. Uw bezwaar dient u binnen zes weken in te dienen.

Als u niet in staat bent om te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen

Aanslagbiljet digitaal ontvangen

Wilt u uw aanslagbiljet voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente, maar ook van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV digitaal kunt ontvangen. Ga naar www.mijnoverheid.nl om uw account te activeren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw aanslagbiljet voortaan niet meer per post, maar in uw digitale brievenbus.

Ontving u uw aanslagbiljet al digitaal via uw internetbankieromgeving (FiNBOX)? Omdat steeds minder mensen gebruikmaken van deze dienst, heeft de gemeente besloten om het aanslagbiljet vanaf 2016 niet meer via de FiNBOX te versturen. Activeer uw account op MijnOverheid als u uw aanslagbiljet volgend jaar digitaal wilt ontvangen. 

Gesplitste aanslagen woning taxatie

Vanaf het belastingjaar 2017 worden de woningen in Almere getaxeerd op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoud. Hierdoor zijn alle woningen in Almere het afgelopen jaar opnieuw ingemeten. Dit project is nu in de afrondende fase.  

Een aantal woningen is nog niet ingemeten op het moment van het aanmaken van de aanslagverzending in eind januari. Het kan dus voorkomen dat aan u in februari een aanslag voor de afvalstoffenheffing is opgelegd en dat de aanslag voor de OZB, rioolheffing en beschikking WOZ-waarde in de volgende verzending van eind maart dan wel eind april mee gaan. De meeste woningen zijn inmiddels opnieuw ingemeten.

Wat vindt u van onze website?