Direct naar paginainhoud

Poort Buitendijks

Voor het gebied Poort Buitendijks is recent een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Dit deel van Poort omvat van noord naar zuid het nog aan te leggen Meerstrand, het huidige Catamaranstrand, appartementencomplex Muiderburght, Marina Muiderzand, het Almeerderstrand en het aangrenzende IJmeer.

Het nieuwe bestemmingsplan is deels een voortzetting van de huidige situatie, zoals neergelegd in het plan Poort uit 2007, dat nu nog van kracht is. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen voorzien, zoals het Meerstrand en de opwaardering van het Almeerderstrand. Meest in het oog springt daarbij de verplaatsing van de huidige evenementenlocatie voor grote en geluiddragende evenementen naar de zuidzijde (waarvoor ook de verbreding nodig is). Kleinschalige evenementen en culturele activiteiten zoals de noemer StrandLAB kunnen (blijven) plaatsvinden op het bestaande Almeerderstrand.  

Mogelijke nieuwe ontwikkelingen op het jachthaventerrein (Marina Muiderzand) zijn de uitbreiding van de westelijke havenpoot met de aanleg van een nieuw catamaranstrand en de bouw van maximaal 60 appartementen boven een plint met voorzieningen op de oostelijke havenpoot. Voor deze plannen moet eerst een wijzigingsprocedure worden doorlopen. Dan kunnen burgers en bedrijven opnieuw hun zienswijze daarover inbrengen.

Informatieavond

De informatieavond van 3 april 2018 werd druk bezocht. Ook de stands met diverse panelen van de bestemmingsplannen, waaronder die van Poort Buitendijks trokken veel belangstellenden. Naast veel positieve reacties werden ook kanttekeningen geplaatst bij de mogelijke verplaatsing van de botenopslag naar de nieuwe westelijke havenpoot op Marina Muiderzand.

Vervolg procedure 

Tot en met 25 april 2018 kon er gereageerd worden op het conceptontwerp bestemmingsplan. Het conceptplan staat op Ruimtelijkeplannen.

Na de conceptfase volgt in de loop van 2018 de formele bestemmingsplanprocedure (ontwerp, zienswijzen, vaststelling gemeenteraad). Je wordt hiervan langs de gebruikelijke kanalen als ook via deze website op de hoogte gehouden.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening