Direct naar paginainhoud

Vestigen en vergunningen

Een goede plek voor jouw onderneming is van groot belang. Daarbij zijn er vele mogelijkheden. Je kunt een bestaand bedrijfspand huren of kopen of zelf aan de slag om een bestaand pand geschikt te maken of om een eigen bedrijfsgebouw te bouwen.

Almere staat er om bekend dat het volop ruimte heeft en er is dus voor iedere onderneming huisvesting op maat te vinden. Als er regels gelden of vergunningen nodig is, dan is het goed om je daar tijdig over te informeren.

Bedrijventerreinen Almere

Almere staat bekend om de ruimte die het heeft, ook voor ondernemers. De stad telt meer dan 30 bedrijventerreinen. Die zijn stuk voor stuk goed bereikbaar, dichtbij de metropool Amsterdam en de luchthaven Schiphol. Er is voor iedere onderneming een passende oplossing, of het nu in het stadscentrum is of op een bedrijventerrein dat zich richt op de circulaire economie of logistiek, of het nu gaat om een kleinschalige starter of een grote uitbreiding. Kijk voor de mogelijkheden op de site van Bedrijventerreinen Almere. Of lees meer over bedrijventerrein Stichtsekant.

Bedrijfspanden

Ben je op zoek naar een bedrijfspand in Almere? Almere kent een groot aanbod aan bedrijfspanden, die beschikbaar zijn voor koop of huur. Ze zijn er voor starters of voor ondernemers die willen groeien, ze zijn er in allerlei vormen en op allerlei plekken. Kies je voor een bestaand bedrijfspand, dan hoef je niet zelf iets te bouwen voor jouw onderneming. Kijk verder voor een overzicht van bestaand vastgoed.

Een bedrijf aan huis

In Almere mag je een deel van jouw huis gebruiken voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroepen of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als die niet belastend zijn voor de directe omgeving. Daar gelden overigens wel verschillende voorwaarden voor. Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl voor het bestemmingsplan en de gebruiksregels van de betreffende locatie.

(Flex)werk- en ontmoetingsplekken

Veel ondernemers hebben hun werkplek aan huis. Toch kan het handig zijn om andere ondernemers te ontmoeten, een plek te hebben voor afspraken of om samenwerkingspartners te treffen. In Almere zijn daarvoor verschillende mogelijkheden, soms tegen betaling. Ook zijn er verscheidene plekken, waar ondersteuning en advies beschikbaar is, en er zijn bedrijfsverzamelgebouwen waar ondernemers terecht kunnen. Kijk verder voor het overzicht

Vestigen en uitbreiden

De gemeente Almere kent voor ondernemingen geen vestigingsvergunning, maar het is ook niet zo dat je je zomaar overal kunt vestigen. Afhankelijk van jouw activiteiten en de plek van jouw vestiging ben je verplicht een aantal toetsen te doen. Dan wordt duidelijk of je bepaalde vergunningen nodig hebt en of jouw onderneming past binnen het bestemmingsplan. Het is raadzaam je daarover tijdig te laten informeren.

Bouwen en verbouwen

Wil je als ondernemer een pand gaan bouwen voor jouw bedrijf of wil je een bestaand gebouw verbouwen of uitbreiden, dan gelden er spelregels en heb je een vergunning nodig. Het is goed om vooraf te bekijken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving helpt jou graag verder en geeft je advies.

Transformatieproces

Bij transformatie gaat het in de eerste plaats om het veranderen van een bestaand gebouw met bijvoorbeeld een kantoor-, onderwijs- of bedrijfsfunctie naar een woonfunctie. Het gebouw blijft dan geheel of grotendeels staan, maar wordt binnen ingrijpend aangepast.

Lees meer over transformatie.

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen.

Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Horeca

Als (horeca)ondernemer krijg je met vergunningen en vereisten te maken. Afhankelijk van de activiteit(en) die je gaat uitvoeren, de omvang van uw (horeca)onderneming en de inrichting van jouw bedrijfspand. Lees welke verplichtingen er gelden en welke regels de gemeente hanteert, o.a. op het gebied van de Wet Bibob.

Marktplaatsvergunning

Almere kent drie weekmarkten: in Almere Stad, Almere Buiten en Almere Haven. Om op een van die markten te staan is een vergunning nodig. Deze worden op basis van het Marktreglement Almere 2012 verstrekt. Daarin zijn de inrichting, verdeling van kramen en de spelregels voor marktkooplieden vastgelegd. Voor de markt in Almere Stad worden wegens de herinrichting van het Stadhuisplein momenteel geen vergunningen afgegeven. Op de markten zijn dagplaatsen en standwerkerplaatsen beschikbaar.

Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning is nodig als je vanaf een vaste plek aan de openbare weg producten wilt verkopen. Wij kennen in Almere een vaste standplaats, een tijdelijke standplaats en een seizoensgebonden standplaats.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening