Uittreksel burgerlijke stand

Soms krijg je de vraag om een document te laten zien waarin je geboorte- of huwelijksgegevens staan. Hiervoor heb je een uittreksel of afschrift van de akte burgerlijke stand nodig. In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden. Daarnaast kunnen instanties ook andere documenten opvragen.

Let op: Je kunt deze uittreksels/afschriften aktes alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bijvoorbeeld de aangifte van een geboorte of huwelijk dat in Almere heeft plaatsgevonden. Heb je een akte aangevraagd maar heeft de gebeurtenis niet in Almere plaatsgevonden, dan kun je helaas geen geld terugkrijgen.

Afschrift of uittreksel akte Burgerlijke Stand

Sommige instanties hebben een bewijs van je nodig met gegevens uit de Burgerlijke Stand. Dit kunnen gegevens zijn over geboorte, echtscheiding, overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap. Van deze gebeurtenissen is een akte opgemaakt. Deze akte blijft altijd bewaard in de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Je kunt een afschrift of uittreksel van deze akte digitaal aanvragen of online een afspraak maken om deze aan de balie Burgerzaken op te halen en te betalen (alleen met pin).

De volgende uittreksels van de Burgerlijke Stand kun je online aanvragen:

Na betaling krijg je het uittreksel binnen 2 weken thuisgestuurd.

Uittreksels uit de BRP

Sommige instanties hebben een uittreksel van nodig met bepaalde gegevens uit de BRP (Basis Registratie Personen), het gaat hierbij meestal om naam, geboortedatum/plaats, adres, woonplaats. De volgende BRP-uittreksels kun je online aanvragen:

Na betaling krijg je het uittreksel binnen 2 weken thuisgestuurd.

Niet online aanvragen

Let op: heb je een internationale attestatie de vita nodig voor het buitenland? Deze kun je niet online aanvragen. Je maakt hiervoor een afspraak bij Burgerzaken. Je moet dan zelf langskomen met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart), je kunt hiervoor niemand machtigen.

Ook als je een uittreksel nodig hebt met specifieke gegevens zoals bijvoorbeeld jouw BSN (bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening) kun je deze niet online aanvragen. Je maakt hiervoor altijd een afspraak en komt zelf langs. Of je maakt een afspraak en machtigt hiervoor iemand anders die naar de afspraak gaat met het machtigingsformulier (pdf - 90,1 kB), eigen identificatie en (een kopie van) jouw identificatie.

Uittreksel aanvragen voor iemand anders

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een uittreksel voor iemand anders.

Afspraak maken

Neem op jouw afspraak het volgende mee:

  • een compleet ingevuld aanvraagformulier;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een compleet ingevuld machtigingsformulier;
  • kopie geldig identiteitsbewijs gemachtigde.

Ben je advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder? Dan kun je online een afschrift van een akte aanvragen. Je hebt hiervoor eHerkenning nodig.

Aanvraag met eHerkenning

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het afschrift/uittreksel van de akte aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

  • het ingevulde machtigingsformulier;
  • een kopie van jouw identiteitsbewijs;
  • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Je kunt als gezaghebbende ouder een afschrift/uittreksel van de geboorteakte voor jouw kind zelf aanvragen. Je hebt hiervoor geen toestemming van het kind nodig, ook niet wanneer het kind in het buitenland verblijft of 18 jaar en ouder is. Voor de aanvraag log je in met je eigen DigiD.

Beide partners kunnen een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte aanvragen. Als je een ander hiervoor machtigt, hoeft jouw partner niet apart toestemming te geven.