Skip to content

Bestuur

Het bestuur van Almere

De gemeente heeft drie bestuursorganen met ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol: de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Almere en kent volksvertegenwoordigerstaken. De raad laat het geluid van de stad horen in het stadhuis. Daarbij geeft de raad de kaders van beleid aan. Bovendien controleert de raad het college op hoofdlijnen op de uitvoering van de wensen van de meerderheid van de raad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en gaat met de beleidskaders aan de slag. Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen. Waar de gemeenteraad over de grote lijnen besluit, neemt het college over veel praktische zaken zelf de beslissing. Daarnaast zorgt het college voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen.

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders zijn duidelijk gescheiden.

Wat vindt u van onze website?