Direct naar paginainhoud
menu

Het bestuur van Almere

De gemeente heeft drie bestuursorganen met ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol: de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad:

 • is gekozen door de inwoners van Almere,
 • vertegenwoordigt hen,
 • laat het geluid van de stad horen in het stadhuis,
 • geeft de kaders van beleid aan,
 • controleert het college op hoofdlijnen op de uitvoering van de wensen van de meerderheid van de raad.

Het college van burgemeester en wethouders:

 • is het dagelijks bestuur van de gemeente,
 • gaat met de beleidskaders aan de slag,
 • zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen,
 • zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen,
 • neemt besluiten over veel praktische zaken,
 • zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen.

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders zijn dus duidelijk gescheiden.

Vragen

Heeft u een vraag aan het bestuur? Stuur een mail naar info@almere.nl.

Wat vindt u van onze website?