Werken

Grip op inkomen in tijden van crisis

Veel is op dit moment onzeker. Door de uitbraak van het coronavirus zitten we met z’n allen in een crisisperiode. Het betekent ook het wegvallen van werk en inkomsten, terwijl veel kosten gewoon doorgaan. Speciaal daarom heeft de gemeente Almere samen met het Nibud een Geldkrant Minder inkomen (pdf, 1,77 Mb) rond dit onderwerp gemaakt.

Download de Geldkrant Minder inkomen (pdf, 1,77 Mb)

Missie afdeling Werk en Inkomen: Mensen aan het werk helpen

Zelf je inkomen verdienen, je ontwikkelen, mensen ontmoeten, een bijdrage leveren en bouwen aan je toekomst. Dat doet betaald werk met je. Daarom is de missie van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Almere: Mensen aan werk helpen.

Werk vinden doe je zelf, maar als dat niet lukt sta je niet alleen: de gemeente en organisaties en werkgevers in de stad en regio helpen bijstandsgerechtigden bij het vinden van werk. In de eerste helft van 2017 zijn honderden mensen aan het werk gegaan vanuit hun bijstandsuitkering. Regelmatig delen we verhalen van die mensen.

Ben je werkgever en heb je een vacature?

Neem dan contact op met Baangericht van de gemeente Almere via baangerichtverberg dit@almere.nl of bel (036) - 111 11 11. Mogelijk hebben wij passende kandidaten voor je. Zo geef je iemand met een bijstandsuitkering een kans. Kijk voor meer informatie over Baangericht op baangericht Almere.