Skip to content

Afval

Valse e-mails over gemeentelijke belastingen

De gemeente ontvangt berichten dat inwoners e-mails krijgen over een openstaande rekening van gemeentelijke belastingen. Ook over de afvalstoffenheffing. Deze e-mails zijn niet echt en worden niet door de gemeente verzonden. Meer informatie

Raadsvoorstel nieuw afvalinzamelsysteem

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor een nieuw afvalinzamelsysteem. Een verandering van het afvalsysteem in Almere is nodig. Een deel van het materiaal zoals vuilniswagens en containers is namelijk verouderd en moet vervangen of aangepast worden. Ook willen we inspelen op de groei van de stad. Daarnaast leveren Almeerders op dit moment teveel afval in als restafval. Dit restafval wordt nu verbrand. Dat is slecht voor het milieu en kost veel geld. Met een nieuw systeem willen we zorgen dat het afval beter gescheiden wordt. De gemeenteraad gaat zich nog over dit voorstel buigen. Tot die tijd verandert er nog niets.

Download het raadsvoorstel en notitie (in pdf): Toekomstbestendig & Duurzaam Afvalinzamelsysteem

Maatregelen omtrent corona

In Almere moeten we maatregelen nemen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid. De Stadsreiniging van gemeente Almere neemt maatregelen om het legen van de afvalbakken zo lang mogelijk en zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat betekent dat wij uw afvalbak wel blijven legen, maar dit kan later op de dag zijn. We proberen zoveel mogelijk om de inzameling elke dag voor 17.00 uur af te ronden. Ook onze recycleperrons blijven open voor het inleveren van o.a. grofvuil en chemisch afval.

Houd rekening met drukte op de recycleperrons

Het is momenteel erg druk op de recyclingperrons in Almere. De huidige situatie met het coronavirus vraagt ook hier om maatregelen. Houd u rekening met het volgende:

  • Kom alleen naar de recyclingperrons als het noodzakelijk is;
  • Probeer dezelfde soort materialen zoveel mogelijk te bundelen;
  • Maximaal 2 personen per auto mogen uitstappen (18 jaar of ouder);
  • Er mogen 6 auto’s tegelijk het terrein op in Almere Haven en Almere Buiten;
  • Er mogen 10 auto’s tegelijk het terrein op in Almere Poort;
  • Aanhangers worden tijdelijk niet uitgeleend;
  • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bezoekers;
  • Is het druk? Parkeer uw auto niet buiten het terrein om vervolgens lopend uw afval aan het recyclingperron af te geven. Kom later terug;
  • Bij een te lange wachtrij aan het eind van de middag kan de toegang tot het perron worden geweigerd.

Door deze maatregelen kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal. De recyclingperrons zijn geopend van maandag t/m zaterdag. Op zaterdag is de drukte het grootst. Wij hopen op uw begrip.


De gemeente zorgt voor de afvalinzameling in de stad, via afvalbakken en (ondergrondse) containers. Ook zijn er drie recyclingperrons waar u uw afval gratis kwijt kunt. En een gratis ophaaldienst voor grofvuil. Bovendien ruimen we zwerfafval en dumpingen op.

Uiteraard kunt u zelf ook veel doen om Almere schoon en veilig te houden. Zorg bijvoorbeeld dat u uw afval goed gescheiden inlevert, gooi uw afval in de prullenbakken, en breng uw grofvuil naar de recyclingperrons. Bedankt!

Nieuws over afval

Zomerrooster afvalinzameling

28 mei 2020

Vanaf begin juni tot en met eind september 2020 worden de afvalbakken voor het huishoudelijk afval en bedrijfsafval vanaf 07.00 uur geleegd, in plaats van vanaf 08.00 uur. In die periode kunt u uw afvalbak tussen 20.00 uur, op de dag voor het...

Lees meer...

Gemeente Almere blijft verzameld zwerfafval gratis ophalen

11 mei 2020

Supporters van Schoon hoeven zich ondanks de plannen van de gemeente voor een nieuw afvalinzamelsysteem, geen zorgen te maken over het aanbieden van verzameld zwerfafval. Dit blijft de gemeente onveranderd gratis ophalen.  Vele Almeerders...

Lees meer...

Blad- en snoeikorven voorlopig niet geplaatst

28 april 2020

De blad- en snoeikorven worden voorlopig niet geplaatst in Almere. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel mensen in en rond hun huis en in de tuin aan de slag. Dit levert veel meer afval op dan normaal. De afdeling Stadreiniging...

Lees meer...

Logo Almere Groen en Gezond

Almere wil een groene en gezonde stad zonder afval worden. 

Wat vindt u van onze website?