Skip to content

APV, Bijzondere wetten & Markten

Wat is een Algemene plaatselijke verordening APV
We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven, dat de openbare ruimte netjes is en dat we rekening houden met elkaar. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening ook wel bekend onder de afkorting APV.

Wat zijn bijzondere wetten
Op deze site kunt u alle vergunningen vinden die u nodig heeft voor het opstarten van o.a. een horecabedrijf, maar ook voor een objectvergunning of RVV ontheffing. Wanneer u een van de aanvragen opent treft u over dit onderwerp informatie, de benodigde formulieren en de wet- en regelgeving aan.

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten
Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecabedrijf.

Ballonnen oplaten
Het oplaten van ballonnen is in Almere verboden.

Collectevergunning
Het inzamelen van geld of kleding.

Coffeeshop
In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Demonstratie, betoging of manifestatie
Voor het organiseren van een demonstratie, betoging of manifestatie.

Drank- en horecavergunning
Als u alcohol wilt schenken in bijvoorbeeld een café of restaurant of als u alcohol wilt verkopen vanuit een slijterij. 

Drank- en horecavergunning (paracommercieël)
Als u alcohol wilt schenken vanuit een vereniging of stichting ( paracommercieële instelling).

Evenementenvergunning
Voor bijvoorbeeld een feest,braderie, optocht of herdenking.

Flyeren
Het uitdelen van folders, samples en proefverpakkingen.

Geluidsmelding ( incidentele festiviteiten)
Wilt u in uw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren waarbij u de geluidnormen overtreed.

Geluidsontheffing
Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig.

Landen, opstijgen en oplaten
Laten opstijgen van luchtvaartuigen.

Loterij en kansspelen
Voor het organiseren van een loterij of prijsvraag.

Luchtvaart
Wanneer u in de gemeente Almere een "luchthaven" wilt gebruiken voor het opstijgen van luchtvaartuigen.

Marktvergunning
Voor een plaats op een weekmarkt.

Objectvergunning
Voor het plaatsen van voorwerpen aan de openbare weg.

RVV ontheffing
Wilt u rijden over fiets,voetpad of busbaan dan heeft u een ontheffing nodig.

Schenken van zwak alcoholische dranken
Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt verkopen of schenken tijdens bijvoorbeeld een evenement of openbaar feest.

Speelautomatenhal
Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, heeft u een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente.

Standplaatsvergunning
Als u vanaf de openbare weg goederen wilt verkopen.

Terrasvergunning
Wanneer u drank wilt serveren op uw terras dat bij uw horecabedrijf hoort.

Venten
Verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig.

Vergunning alcoholvrij bedrijf
Wilt u een horecabedrijf beginnen waar geen alcohol wordt geschonken.

Verruiming openingstijden winkel of horecagelegenheid
Als u een winkel of horecagelegenheid open wilt houden op dagen of tijden die niet zijn toegestaan.

Wet Bibob
Door het toepassen van de Wet Bibob wil de gemeente Almere voorkomen dat bepaalde vergunning of ontheffing die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten.Wat vindt u van onze website?