Tarieven paspoort
Product Kosten
Paspoort voor personen vanaf 18 jaar € 75,80
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar € 57,30
Zakenpaspoort € 75,80
Toeslag spoedprocedure € 51,60
Tarief vluchtelingenpaspoort
Product Kosten
Vluchtelingenpaspoort € 57,30
Toeslag spoedprocedure € 51,60
Tarief vreemdelingenpaspoort
Product Kosten
Vreemdelingenpaspoort € 57,30
Tarieven identiteitskaart
Product Kosten
Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar € 68.50
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar € 36.95
Toeslag spoedprocedure € 51,60
Tarieven rijbewijs
Product Kosten
Rijbewijs € 41,60
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Tarief uittreksel BRP
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
(Internationaal) uittreksel € 12,25 € 14,45
Tarief Bewijs van Nederlanderschap
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van Nederlanderschap Dit uittreksel is alleen aan de balie aan te vragen. € 14,45
Tarief Bewijs van in leven zijn
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita € 12,25 € 14,45 / gratis*

Een bewijs van in leven zijn is in bepaalde gevallen gratis. Een gratis bewijs van in leven zijn kun je niet via internet aanvragen. Je kunt hiervoor langskomen bij de balie. Kijk voor meer informatie onder bewijs van in leven zijn op almere.nl.

Tarieven Huwelijk en Partnerschap
DagTijdTrouwzaal stadhuis of buitenlocatie
Maandag09.00-09.30gratis huwelijk
Eenvoudige ceremonie op werkdagen09.00-17.00€199,00
Ceremonie op werkdagen09.00-17.00€330,00
Ceremonie op werkdagen18.00-22.00€550,00
Ceremonie weekend i.o.m. burgerzaken09.00-17.00€750,00
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap op een ander tijdstip en locatie buiten stadhuis (i.o.m. burgerzaken) €1.171,15
Trouwboekje/partnerschapsboekje €24,90
Luxe trouwboekje/partnerschapsboekje €30,00
Benoeming en beëdiging buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand €193,60
Tarieven wijzigen, annuleren of verzetten van huwelijksdatum
Moment van wijziging Verschuldigde leges
Tot één maand voor de huwelijksdatum 25% van de verschuldigde leges
Tot één week voor de huwelijksdatum 50% van de verschuldigde leges
In de week voor of op de huwelijksdatum zelf 100 % van de verschuldigde leges
Tarieven producten huwelijk/geregistreerd partnerschap
Product Kosten
Trouwboekje/partnerschapsboekje (niet verplicht) € 24,90
Luxe trouwboekje/partnerschapsboekje (niet verplicht) €30,00
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie € 46,00
Benoeming en beëdiging buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand € 193,60
Ambtenaar als getuige, per getuige € 33,25
Bezoek van een ambtenaar om de veiligheid van de trouwlocatie te beoordelen € 110,90
Tarief verklaring huwelijksbevoegdheid
Product Kosten
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 25,10
Naturalisatieaanvraag als je een verblijfsvergunning regulier heeft of EU/EER-onderdaan bent
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 945,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.206,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 139,00
Afleggen Optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 200,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 342,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 22,00
Naturalisatieaanvraag als je staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 703,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 965,00
Aanvraag voor mee-naturaliserend kind (tot 18 jaar) € 139,00
Tarief uittreksel/afschrift akte Burgerlijke Stand
Product Kosten
Uittreksel/afschrift akte (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap,  
ontbinding hiervan, overlijden) € 14,30
Tarief verklaring origineel kopie
Product Kosten
Verklaring origineel kopie € 14,45
Tarief legalisatie handtekening
Product Kosten
Legalisatie handtekening € 14,45
Tarief Verklaring Omtrent het Gedrag
Product Kosten
(Internationale) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) € 41,35

Tarief verklaring lijkbezorging
Product Kosten
Verklaring lijkbezorging € 12,10