Tarieven paspoort
Product Kosten
Paspoort voor personen vanaf 18 jaar € 74,75
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar € 56,55
Zakenpaspoort € 74,75
Toeslag spoedprocedure € 50,90
Tarief vluchtelingenpaspoort
Product Kosten
Vluchtelingenpaspoort € 56,55
Toeslag spoedprocedure € 50,90
Tarief vreemdelingenpaspoort
Product Kosten
Vreemdelingenpaspoort € 56,55
Tarieven identiteitskaart
Product Kosten
Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar € 67.55
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar € 36.45
Toeslag spoedprocedure € 50,90
Tarieven rijbewijs
Product Kosten
Rijbewijs € 41,00
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Tarief uittreksel BRP
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
(Internationaal) uittreksel € 11,95 € 14,15
Tarief Bewijs van Nederlanderschap
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van Nederlanderschap € 11,95 € 14,15
Tarief Bewijs van in leven zijn
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita € 11,95 € 14,15 / gratis*

Een Bewijs van in leven zijn is gratis als je kunt aantonen dat deze voor een pensioenuitkering is. Dit moet je aantonen met een brief die verwijst naar artikel 93 van de Pensioenwet. Als de brief van het pensioenfonds in het Duits, Engels of Frans is, hoeft de brief niet vertaald te worden. Is de brief in een andere taal? Dan moet de brief door een beëdigd vertaler in Nederland naar het Nederlands vertaald worden. Het gratis bewijs van in leven zijn kun je alleen aan de balie afhalen. Maak hiervoor een afspraak.

Dag en tijd Trouwzaal stadhuis Andere locatie
Maandag 9.00 en 9.30 uur (zie ook onderstaande informatie) gratis n.v.t.
Werkdagen 9.00, 10.00 en 11.00 uur € 188,65 € 323,40
Werkdagen 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur € 339,10 € 473,85
Werkdagen 17.00, 18.00 en 19.00 uur € 489,50 € 624,25
Werkdagen op een ander tijdstip (in overleg met Burgerzaken) niet mogelijk € 1036,40
Zaterdag 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur € 762,90 € 897,65
Zaterdag op een ander tijdstip en locatie buiten stadhuis (in overleg met Burgerzaken) niet mogelijk € 1036,40
Toeslag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie 134,75  
Toeslag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap op andere tijdstippen dan bovenstaande tijdstippen € 273,50  

Kosteloos trouwen is mogelijk op maandagochtend om 9.00 uur of om 9.30 uur. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Er mogen maximaal zes personen, inclusief het bruidspaar en getuigen, aanwezig zijn;
  • De ceremonie vindt plaats in een ruimte bij Burgerzaken, niet in de trouwzaal;
  • Er is geen bode aanwezig tijdens de ceremonie;
  • Het is niet mogelijk muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
  • Er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alleen het wettelijk verplichte gedeelte.
Tarieven wijzigen, annuleren of verzetten van huwelijksdatum
Moment van wijziging Verschuldigde leges
Tot één maand voor de huwelijksdatum 25% van de verschuldigde leges
Tot één week voor de huwelijksdatum 50% van de verschuldigde leges
In de week voor of op de huwelijksdatum zelf 100 % van de verschuldigde leges
Tarieven producten huwelijk/geregistreerd partnerschap
Product Kosten
Trouwboekje/partnerschapsboekje (niet verplicht) € 24,40
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk € 45,00
Benoeming en beëdiging buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand € 189,45
Ambtenaar als getuige, per getuige € 32,55
Bezoek van een ambtenaar om de veiligheid van de trouwlocatie te beoordelen € 108,50
Tarief verklaring huwelijksbevoegdheid
Product Kosten
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,60
Naturalisatieaanvraag als je een verblijfsvergunning regulier heeft of EU/EER-onderdaan bent
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 925,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.181,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 137,00
Afleggen Optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 196,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 335,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 22,00
Naturalisatieaanvraag als je staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 688,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 945,00
Aanvraag voor mee-naturaliserend kind (tot 18 jaar) € 137,00
Tarief uittreksel/afschrift akte Burgerlijke Stand
Product Kosten
Uittreksel/afschrift akte (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap,  
ontbinding hiervan, overlijden) € 14,00
Tarief verklaring origineel kopie
Product Kosten
Verklaring origineel kopie € 14,15
Tarief legalisatie handtekening
Product Kosten
Legalisatie handtekening € 14,15
Tarief Verklaring Omtrent het Gedrag
Product Kosten
(Internationale) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) € 41,35

Tarief verklaring lijkbezorging
Product Kosten
Verklaring lijkbezorging € 11,85